informativniislamskičasopis

Akida

0

Fitneti - smutnje i iskušenja

Elhamdulillah, ves-salatu, ves-selamu 'ala Resulillah. O ljudi! Čuvajte se vidljivih i skrivenih iskušenja i pazite se svega što vas odvraća od vaše vjere, radilo se o imetku, porodici ili potomstvu. Uzvišeni kaže: „I znajte da… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Islamski kalendar i hidžretska godina

Početak računanja islamskog kalendara je uzet po jednom od najvećih događaja vezanih za istoriju islama, a to je hidžra Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, iz Mekke u Medinu. Ovim događajem je udaren temelj… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | 17
0

Pouke iz kazivanja o Musau i faraonu

Deseti muharrem hidžretskog mjesečevog islamskog kalendara je dan kada postimo iz zahvalnosti Uzvišenom Allahu Koji je spasio Svog Poslanika Musaa, 'alejhisselam, i njegov, u tom vremenu odabrani vjernički narod Benu Israila od nevjernika i… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | 17
0

Opšta pravila islamskog buđenja

Zaista je islamsko buđenje, hvala Allahu, opšte i sveobuhvatno u svim islamskim krajevima. Međutim, ono mora biti na čvrstim temeljima iz Kur'ana i Sunneta, jer ukoliko ne bude tako, onda će biti žestoko i nepromišljeno. Možda će rušiti… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | 17
0

Važnost i veličina namaza

Hvala Allahu i salavat i selam na Njegovog Poslanika, časnu mu porodicu i ashabe. Ovo je kratki osvrt na važnost i veličinu namaza sa objašnjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika po kojima je jedinstven i iznad drugih ibadeta, što… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Principi izvornog islamskog rada

Velika je potreba posebno u vremenu neznanja koje vlada među ljudima i mnogobrojnih iskušenja da se pojasne principi izvornog rada i djelovanja Ehlus-sunneta i džemaata, i to ne samo deklarativno, već da bi se po njima radilo u svakodnevnom… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Uzvišeni se nad aršom uzvisio

Kur'an Časni nam na više mjesta spominje i ukazuje na to, da je Allah, dželle še'nuhu, visoko uzdignut iznad svih nebesa i svih nebeskih prostranstava, te da je nepojmljivo shvatiti, da je Allah, dželle še'nuhu, na svakom mjestu, sa svim… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | 16
0

Razilaženje u islamskom radu

Nije tajna i jasno je svakom muslimanu koji prati dešavanja i stanje našeg ummeta, da je zbog razilaženja i podijeljenosti, došlo do mržnje i raskola muđu muslimanima. Iz ovog je moguće izaći samo čvrstim držanjem za Allahovo, subhanehu ve… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Znamo li gdje je uzvišeni Allah

Ovo pitanje bi trebao da se zapita svaki pripadnik vjere islama. Kako Kur'an, tako i hadisi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnavaju nam odgovor na ovakvo pitanje. Stoga ćemo iznijeti dokaze iz Kur'ana i sunneta o mjestu… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Ishak Ahmetović, prof. | 15
0

Pravo značenje pobjede

Možda ćemo se zapitati zar i pobjeda ima svoju pravu ili pogrešnu definiciju i zar je ova tema zaslužna da zauzme veliki prostor u životu jednog muslimana ili da'ije. Naravno da se može desiti krivo shvatanje pobjede i naravno da ona… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15