informativniislamskičasopis

Akida

0

Hadždž i njegove vrijednosti

Na naredbu hadždža, kao petog islamskog šarta, Uzvišeni Stvoritelj je ukazao slijedećim riječima: "...Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Nacionalizam, ta opaka bolest

Nacionalizam je bez sumnje jedna grozna bolest, koja se nažalost uvukla u mnoga muslimanska srca. To je bolest koja okreće muslimane jedne protiv drugih i koja cijepa ovaj ummet. Ta opaka bolest nagoni muslimane da se bore za svoju državu… Čitajte dalje

1. Juli 2004 | Abdul-Jabbar van de Ven | 2
0

Gdje je slast u našim ibadetima

Nema sumnje da ibadetu pripada i "okus", jer kako da bude slast ako nema okusa. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Okusit će slast imana onaj ko bude zadovoljan Allahom  Gospodarom, islamom vjerom i Muhammedom… Čitajte dalje


Warning: strftime() expects parameter 2 to be integer, string given in /srv/www/el-asr.com/html/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/markup/post.php on line 140
| 26