informativniislamskičasopis

Akida

0

Nemar u pogledu ahireta

Ljudi su u prvom redu nemarni u pogledu smrti koje se najmanje prisjećaju, na koju ne misle i koje se ne boje. Mnoge su zavarale njihove strasti i odvratila su ih uživanja od razmišljanja i pripreme za ahiret. Rekao je Uzvišeni Allah:… Čitajte dalje

1. April 2016 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 71
0

Kako povećati svoj imetak

Rekao je Uzvišeni Allah u hadisi-kudsijju: “O sine Ademov, udijeli i bit će ti udijeljeno.” (Muslim) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je: “U svakom… Čitajte dalje

1. April 2016 | Adnan Nišić, prof. | 71
0

El-Kavijj i El-Metin

Od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena jesu i imena El-Kavijj i El-Metin. Što se tiče Allahovog lijepog imena El-Kavijj, ono se spominje u Kur'anu na devet mjesta. Tako Uzvišeni Allah kaže: „Allah je dobar prema… Čitajte dalje

1. April 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 71
0

Počasti bogobojaznih (treći dio)

Počasti koje je Uzvišeni Allah obećao Svojim iskrenim robovima brojne su, a o nekima smo govorili u prethodnim brojevima. Opisujući bogobojazne, Uzvišeni Allah koristi takve atribute da duša vjernika naprosto čezne i počne da izgara u… Čitajte dalje

1. April 2016 | Halil Makić, prof. | 71
0

Ehli-sunnet vel-džemat i njihove odlike

Ehli-sunnet vel-džemat – sljedbenici sunneta i zajednice jesu oni koji slijede uputu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba, znanjem, ubjeđenjem, riječima, djelima i ponašanjem. Oni su prethodnica ovoga ummeta,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 70
1

Načini upućivanja dove koji spadaju u novotarije

Kod nas su ranije bile vrlo raširene abdeske dove, koje se uče prilikom pranja pojedinih dijelova tijela tokom uzimanja abdesta, za koje ne postoji potvrda u sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. No, i pored toga, smatralo… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Enes Julardžija, prof. | 70
0

Počasti bogobojaznih (drugi dio)

Dobro se ne ogleda u okretanju lica prilikom klanjanja namaza prema istoku ili zapadu, već je dobro u istinskom vjerovanju u Allaha, u Sudnji dan, meleke, knjige i vjerovjesnike. Dobro je u onome ko dijeli svoj imetak s ljubavlju, željom,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Halil Makić, prof. | 70
0

Grijesi i njihove posljedice

Vremenom su se u ummetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavile raznorazne devijacije u pogledu shvatanja suštine grijeha i u poimanju kakav bi vjernik trebao imati odnos spram grijeha. U tekstu koji slijedi spomenut ćemo… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Adnan Nišić, prof. | 70
0

El-Kabid i El-Basit

Jezičko značenjeKabid dolazi od riječi kabd i glagola kabida – jakbidu. Riječ kabd u arapskom jeziku ima značenje uzimanja, sustezanja, oduzimanja, uzimanja i skupljanja,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 70
0

U susret tuđim praznicima

Ovom prilikom neću pisati o tome da su naši učenjaci kroz vijekove, od doba velikih imama i mudžtehida pa do danas, smatrali da je čestitanje nevjernicima njihovih praznika zabranjeno djelo, nego ću radije iskoristiti priliku da… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 69