informativniislamskičasopis

Akida

1

Načini upućivanja dove koji spadaju u novotarije

Kod nas su ranije bile vrlo raširene abdeske dove, koje se uče prilikom pranja pojedinih dijelova tijela tokom uzimanja abdesta, za koje ne postoji potvrda u sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. No, i pored toga, smatralo… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Enes Julardžija, prof. | 70
0

Počasti bogobojaznih (drugi dio)

Dobro se ne ogleda u okretanju lica prilikom klanjanja namaza prema istoku ili zapadu, već je dobro u istinskom vjerovanju u Allaha, u Sudnji dan, meleke, knjige i vjerovjesnike. Dobro je u onome ko dijeli svoj imetak s ljubavlju, željom,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Halil Makić, prof. | 70
0

Grijesi i njihove posljedice

Vremenom su se u ummetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavile raznorazne devijacije u pogledu shvatanja suštine grijeha i u poimanju kakav bi vjernik trebao imati odnos spram grijeha. U tekstu koji slijedi spomenut ćemo… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Adnan Nišić, prof. | 70
0

El-Kabid i El-Basit

Jezičko značenjeKabid dolazi od riječi kabd i glagola kabida – jakbidu. Riječ kabd u arapskom jeziku ima značenje uzimanja, sustezanja, oduzimanja, uzimanja i skupljanja,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 70
0

U susret tuđim praznicima

Ovom prilikom neću pisati o tome da su naši učenjaci kroz vijekove, od doba velikih imama i mudžtehida pa do danas, smatrali da je čestitanje nevjernicima njihovih praznika zabranjeno djelo, nego ću radije iskoristiti priliku da… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 69
0

Počasti bogobojaznih

“A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” (Et-Talak, 5) Iskup za grijehe! Zar to nije najveća nagrada o kojoj sanjaju sanjari?! Zar brisanje… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Halil Makić, prof. | 69
0

Slijeđenje neutemeljenih olakšica i povođenje za greškama učenjaka

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Jednom i Jedinom, a salavati i selami našem miljeniku i poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i svim plemenitim ashabima.Zaista se Uzvišeni Allah smilovao ovom ummetu počastivši… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 69
0

Allahovo lijepo ime El-Habir

Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i ime El-Habir – Onaj koji je o svemu obaviješten, koje se u Kur’anu spominje četrdeset pet puta. Ponekada se spominje zajedno s imenom El-Alim, nekad uz ime El-Hakim, a ponekad uz ime El-Besir i… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 69
0

Opasnost dove u kojoj ima širka

Sve vrste ibadeta dozvoljeno je činiti i upućivati samo Uzvišenom Allahu, dok upućivanje bilo kojeg vida ibadeta nekom drugom mimo Uzvišenog Allaha predstavlja širk. Dova predstavlja ibadet, tako da se širkom smatra i dova kojom se… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Enes Julardžija, prof. | 69
0

Traženje zaštite od Allaha

Traženjem zaštite od Allaha vjernik se sklanja, štiti i zaklanja od svega što predstavlja opasnost za njega i čega se boji. On je ubijeđen da mu je njegov Gospodar dovoljan i da ga On štiti od svakog zla. To je jedan veliki ibadet kojim… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 69