informativniislamskičasopis

Da'va

0

Poslanik Jusuf – uzor muslimanskim mladićima

Primjer Jusufa , alejhis-selam, smatra se svjetiljkom za mladiće, jer u kazivanju o njemu, predočenom kroz prizmu osjetljivih i presudnih trenutaka njegovog života, nalaze se odgojne pouke koje ukazuju na važnost stavljanja iskrenosti i… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | Da'va | 54
0

Kuće u Džennetu

Od Ebu Umame el-Bahilija, Allah bio zadovoljan njime, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ja garantujem kuću na periferiji Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu, kuću u sredini Dženneta onome ko… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Nazif Subašić | Da'va | 54
0

Načela islamskog bratstva

●  Ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, rekao je: “Druži se sa onim koji će ti pomoći da spominješ Uzvišenog Allaha.” (Ebu Davud, Zuhd, str. 136)●  Rekao je Mudžahid: “Družio sam se sa Abdullahom b. Omerom želeći… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | hfz. Sead Kumro | Da'va | 54
0

Posljednji čovjek koji će ući u Džennet

„… Kada uđe, učinit će mu se da se Džennet napunio. Pomislit će da u Džennetu više nema mjesta za njega, da su ga popunili narodi koji su ga pretekli, da su svi džennetski dvorci već zauzeti, da su se sve hurije već poudale,… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Haris Hećimović | Da'va | 54
0

Prezirem je, ali me ne plaši

Božiji  Poslanik, alejhis-selam, rekao je:  “Ko voli susret sa Allahom i Allah voli susret sa njim, ko prezire susret sa Allahom i Allah prezire susret sa njim.” Na to je Aiša, radijallahu anha, rekla: “Božiji Poslaniče, da… Čitajte dalje

7. Maj 2013 | Ismir Karaga, prof. | Da'va | 54
0

Poslanikova “braća”

Tema ovog teksta su veoma interesantne predaje od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o onim muslimanima koji će doći nakon odabranih generacija. Muslimani koji će biti dosta slabiji u vjerovanju od ovih prvih odabranih generacija, ali će svojom borbom, žrtvom i ponosom što su Muhammedovi, sallallahu alejhi ve sellem, sljedbenici doseći velike stepene i položaje koji će zadiviti i samog Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove časne ashabe, radijallahu anhum.… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Halil Makić, prof. | Da'va | 53
0

Babo, ja sam se zaljubio

Svi volimo i želimo biti voljeni. O ljubavi, zaljubljenim i njihovim “neponovljivim” osjećajima i neispunjenim ljubavima ispjevane su pjesme, epovi, napisane priče, snimljene drame. Ljubav je skoro pa osnova svih naših radnji, ona nas podstiče, daje snagu, njeno mjesto je u srcu koje je, pak, osnova čovjekove ispravnosti ili neispravnosti.… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | Da'va | 53
0

Osobine smutljivaca u svim vremenima

Neprijatelji islama i sljedbenici strasti iskorištavaju naivnost i neznanje ljudi koji su podobni za upadanje u fitnu. U doba Osmana, radijallahu anhu, židov Abdullah b. Sebe’ koji se predstavljao kao musliman i njegova svita iskorištavali… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hasan Stranjac, prof. | Da'va | 53
0

Pravila ophođenja sa učenima

Ljubav i mržnja, prijateljstvo i neprijateljstvo jedan su od temelja islama, neizostavnih zahtjeva riječi la ilahe illallah. Mnogobrojni su šerijatski tekstovi koji govore o ovome, tako da istaknuti učenjak Hamed b. Atik,… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Da'va | 53
0

Stjecanje znanja i praktična primjena

Uzvišeni Allah rekao je: “O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku u onome što će vas oživjeti i znajte da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.” (Prijevod značenja… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | Da'va | 53