informativniislamskičasopis

Da'va

0

Vjernik je poput pčele

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zaista je mu’min – vjernik poput pčele, koja jede samo ono što je dobro, daje samo dobro i kada sleti (na cvijet), ne polomi… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 75
0

Allahov Poslanik, svjetiljka koja sija

Uzvišeni Allah opisao je Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najuzvišenijim i najljepšim svojstvima: “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da –… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 75
0

Stav ehli-sunneta o novotarima

U djelu Metnu durretil-bejanfiusulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Amir Durmić, prof. | 75
0

Vrste ljudi u pogledu dobrih djela

Pokornost svome Gospodaru ogleda se u prihvatanju svih propisa, a ne da se jedni uzmu, a drugi ostave. To ne znači da je čovjek bezgrješan, jer koliko god nastojao da radi ispravno, desit će mu se da pogriješi, ali velika je razlika između… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 75
0

Stav ehli-sunneta o novotarijama u vjeri

Novotari su odstupili od dosljednog slijeđenja sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prakse prvih generacija, pa ih zbog toga karakteriziraju neznanje, ekstremizam, pristrasnost, te slijeđenje strasti i prohtjeva. Oni se… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Amir Durmić, prof. | 74
0

Želiš da te Allah proživi u najljepšem ili u najružnijem obliku?

Ljubav prema znanju, a posebno prema hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, motivirala je mnoge ashabe da se, tragajući za samo jednim hadisom, upute na daleki put. Džabir b. Abdullah bio je jedan od tih ashaba i putovao je… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 74
0

Strah od gubljenja dunjaluka – uzrok okretanja od vjere

Historija ne bilježi da je postojala grupa postojana na Allahovoj uputi kojoj Allah nije podario snagu, zaštićenost i, u konačnici, vlast, nakon što su pripremljeni da nose emanet upravljanja životom na Zemlji. Mnogi ljudi nisu u… Čitajte dalje

12. August 2016 | Abdullah Nasup | 73
0

Moć manipulacije - Faraon Amfesis

Da obijest može čovjeka odvesti do stepena da sebe smatra ne samo jedinim mjerilom istine već i jedinim pravim božanstvom kojem se sve mora pokoriti, najbolje pokazuje primjer egipatskih faraona o kojima nam Kur’an detaljno govori. Oni su… Čitajte dalje

12. August 2016 | Halil Makić, prof. | 73
0

Preciznost i temeljitost u činjenju djela

U cijelome svijetu dominira natjecanje na polju kvaliteta i uvođenja različitih standarda. Međutim, da li smo se mi muslimani zapitali kako islam gleda na kvalitet, tj. na preciznost i temeljitost u činjenju djela. Sa sigurnošću se može… Čitajte dalje

12. August 2016 | mr. Osman Smajlović, prof. | 73
0

Čovjek je na vjeri svog prijatelja

Loši drugovi uljepšavaju zabludu i navode na grijeh. Kada bismo upitali narkomane kako su počeli uzimati drogu, alkoholičare kako su počeli konzumirati alkohol, duhandžije kako su počeli konzumirati duhan i sl., vidjeli bismo da je… Čitajte dalje

18. Maj 2016 | dr. Hakija Kanurić | 72