informativniislamskičasopis

Da'va

0

Blagodati islama

Brate muslimanu i sestro muslimanko, zar ne znate da je jedino naša vjera islam, potpuna vjera: “Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 70
0

Primjer kako Allah pomaže islam i preko nemuslimana

Nije tajna da mnogi nemuslimani izučavaju islam i njegove nauke. Često se takvi nazivaju “orijentalistima”. Svi oni nemaju iste namjere: neki od njih imaju loše namjere, žele da naude islamu i o njemu šire negativnu sliku, tumačeći i… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Hasan Stranjac, prof. | 70
0

Gladni vukovi...

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Jednom i Jedinom. Salavate i selame šaljemo Allahovom poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i svim plemenitim ashabima!Ka‘b b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 70
0

Skrivanje iza zakletvi – oružje munafika

“Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici.” (El-Bekara, 204) Dakle, munafici često koriste… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Adnan Nišić, prof. | 69
0

Omladina – dragulj islamskog društva

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek je bio pristupačan, u blizini omladine, slušao je njihove probleme, poznavao njihova stanja, uvijek se prema njima ophodio blago i lijepo, s ciljem da popravi situaciju ma kako ona teško i… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 68
0

Teorija i praksa u životu ispravnih prethodnika

● Rekao je Ebu Derda, radijallahu anhu: “Najviše čega se bojim na Dan obračuna jeste da mi se kaže: ‘Naučio si i saznao si, pa kako si se ophodio prema onome što si naučio i saznao?’” (Džamiu bejanil-ilm)●… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | hfz. Sead Kumro | 68
0

Znanje i odlučnost

Uz znanje, potrebna je čvrsta volja i odlučnost kako bi se postigao uspjeh i ostvario cilj, sa Allahovom pomoći. Svaki musliman koji se njom okiti, stabilan je u svojoj vjeri, zahvalan je na blagodatima, strpljiv u iskušenjima i iskren i… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 68
0

Duhan – spori ubica

Uzvišeni Allah dozvolio je Svojim robovima sve što je korisno, a zabranio im sve što je štetno. Sve ono u čemu ima štetnosti islam zabranjuje i čuva društvo od toga. Kaže Uzvišeni Allah: “...i sami sebe ne ubijajte! Allah je… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Nazif Subašić | 68
0

Rasprava Ibn Abbasa sa haridžijama

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, govori o tome: “Odjenuo sam najbolji jemenski ogrtač, uredio sam kosu i zaputio se kod njih. U podnevnim satima došao sam u njihovo mjesto i ušao u jednu od njihovih kuća.” Ibn Abbas, radijallahu anhuma, bio… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Abdullah Nasup | 68
0

Slijediti put selefa znači ići čistim i sigurnim putem

U medijima se daje veliki prostor učenjacima i intelektualcima koji šire novotarska učenja, a vodi se prljava kampanja protiv učenjaka i intelektualaca koji zagovaraju vraćanje autentičnom islamu. Neviđeni pritisci kojima su… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Abdullah Nasup | 67