informativniislamskičasopis

Fikh

0

Sklapanje braka putem interneta

U ranijim vremenima ugovori općenito, pa tako i brak, sklapali su se izravnim susretom stranki, a ponekad se to ostvarivalo putem pisama. Klasični islamski pravnici razmatrali su pitanje validnosti sklapanja braka putem pisama i o tome su… Čitajte dalje

19. Septembar 2014 | dr. Hakija Kanurić | 62
0

Osiguranje u svjetlu šerijata

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Različiti vidovi osiguranja nezaobilazni su u… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | dr. Hakija Kanurić | 61
0

Dionice (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Forme i oblici partnerstva se mijenjaju i razvijaju, ali ljudska ćud ostaje ista. Svevišnji Allah, ukazujući na jednu negativnu pojavu zastupljenu među ortacima i poslovnim partnerima, kaže: “Mnogi ortaci čine nepravdu jedni… Čitajte dalje

15. Maj 2014 | dr. Hakija Kanurić | 60
0

Lizing poslovanje (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Ugovor na principu lizinga prvi put se pojavljuje, po nekim tvrdnjama, još u vremenu prije nove ere kada su stari Babilonci koristili takav ugovor za brodove i stoku. Po drugom mišljenju, lizing se prvi put pojavljuje u Velikoj Britaniji… Čitajte dalje

6. Mart 2014 | dr. Hakija Kanurić | 59
0

Murabeha – prodaja po narudžbi kupljene stvari uz profit (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Klasični učenjaci murabehom nazivaju kupoprodaju pri kojoj prodavač otkriva stvarnu cijenu koju je platio za nabavku robe, te na tu cijenu dodaje određeni profit, kao naprimjer, da prodavač kaže kupcu: “Ovo odijelo kupio sam za deset… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | dr. Hakija Kanurić | 58
0

Nagradne igre i pokloni u modernom marketingu (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Ukoliko se pravo na učešće u nagradnoj igri stječe uplatom materijalne vrijednosti, takva se igra smatra kockom i stoga je zabranjena. Nagradne igre koje priređuju prodajni centri obično ne zahtijevaju posebnu uplatu, nego se pravo na… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | dr. Hakija Kanurić | 57
1

Opća pravila islamskog poslovanja (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini) - drugi dio

Odnos muslimana prema drugima izgrađen je na iskrenosti i čestitosti. Kada se radi o razmjeni materijalnih koristi, iskrenost se očituje u tome da se pojasne skrivene mahane koje utječu na cijenu robe, a čestitost u tome da se ispoštuje… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | dr. Hakija Kanurić | 56
0

Opća pravila islamskog poslovanja (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Prodaja plodova prije nego što sazriju nije dozvoljena hadiskim tekstom, međutim, ukoliko se prodaje zemljište sa stablom na kojem su nezreli plodovi, prodaja je ispravna i dozvoljena, jer cilj ugovora je prodaja zemljišta i stabla, dok… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | dr. Hakija Kanurić | 55
0

Savremena pitanja o hadždžu (drugi dio)

Za vrijeme ulaska u ihrame hadžija ostavlja svoju odjeću ogrćući se sa dva obična komada platna. To ukazuje da se pri tom obredu hadžija odriče uobičajene lagodnosti i komfora. U tom kontekstu za vrijeme ihrama zabranjena je upotreba… Čitajte dalje

7. Maj 2013 | dr. Hakija Kanurić | 54
0

Ženino obavljanje hadždža bez mahrema (savremena pitanja o hadždžu)

Savremena prijevozna sredstva uveliko su olakšala putovanje i približila udaljene zemlje, tako da se danas zračnim saobraćajem za nekoliko sati pređe razdaljina za koju su u vremenu poslanstva, u kojem su uspostavljeni islamski propisi, bili… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | dr. Hakija Kanurić | 53