informativniislamskičasopis

Fikh

0

Da li je obavezno slijediti jedan od mezheba

Kaže Imam Ebu Hanife: “Nikom nije dozvoljeno da uzme naše mišljenje ako ne zna odakle smo ga mi uzeli”, također kaže: “Haram je onome ko ne zna moj dokaz da daje fetvu po mom mišljenju”. (Resmul-mufti, Ibn… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | Fikh | 23
0

Uzimanje kredita sa kamatom za kupovinu stana ili kuće

Na opće zaprepaštenje učenjaka, da’ija, radnika na polju islamske da’ve i iole ljubomornog muslimana, Evropska komisija za istraživanje i fetve izdala je završno saopćenje na svojoj četvrtoj sjednici održanoj u Dablinu,… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | Fikh | 22
0

Udaranje" kao odgojna metoda"

Hvala Uzvišenom Allahu Koji je spustio Kur’an i sačuvao ga od iskrivljenja i zaborava. U njemu je uputa i spas ljudima. Svojim propisima postavlja temelje izgradnje korisnog pojedinca i zdrave zajednice. Neka su sallavat i selam na… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 22
0

Ramazan i post u njemu

Post ima veliki značaj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidžri. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U početku je bila obavezna jedna od dvije stvari;… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 20
0

Sadekatul-fitr

Mudrost propisanosti ove sadake je obogaćivanje siromaha na dan Ramazanskog bajrama čime se lišavaju traženja sadake od drugih na taj dan, obveseljivanje istih na dan kada se svi raduju i vesele i čišćenje od lošeg i… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Fikh | 20
0

Itikaf u Ramazanu

Itikaf znači bdijenje nad nečim ili na nekom mjestu, bez razlike da li se radi o dobru ili zlu. Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: „Kada (Ibrahim) reče svome ocu i svome narodu: Kakvi su to kipovi nad kojima… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Fikh | 20
0

Greške u toku posta

Očekujući nestrpljivo nastup mjeseca Ramazana, mjeseca koji je radost svakom mu’minu i mu’minki, potrebno je da napomenemo i podsjetimo na neke greške koje su vezane za post u Ramazanu, a koje su danas nažalost prisutne i… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Fikh | 20
0

Uzajamno pozajmljivanje pod nazivom Udruženje službenika""

Vrsta pozajmljivanja koja se proširila u ovom vremenu i o kojoj se često piča je tako zvano “udruženje službenika”. Nazvana je tim imenom jer većina onih koji koriste tu vrstu pozamljivanja su službenici… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Fikh | 19
0

Čija je džuma ispravna

U zadnje vrijeme sa fantomom „vehabizma” je pokrenuto i pitanje klanjanja džume-namaza bez odobrenja. Tako da su neki, za koje kažu da su učeni, davali fetve o neispravnosti džume bez dozvole IZ-a, dok su drugi… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Fikh | 18
0

Upoznaj haram da bi ga se sačuvao

Uzvišenog Allaha molim da nas poduči onom što nam koristi i da nam poveća znanje. Neka je salavat i selam na našeg voljenog Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 17