informativniislamskičasopis

Fikh

0

Staratelj u bračnom ugovoru

Pored čestitosti u vjeri i ljepote ahlaka, gleda se fizički izgled i tjelesna ljepota. Rekao je Omer, radijallahu 'anhu: "Ne udajite ženu za ružnog i neizglednog muškarca, jer žene vole lijepo kao što i vi volite." (Propisi vezan za žene,… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | dr. Hakija Kanurić | 30
0

Greške i nepravilnosti prilikom obavljanja Hadždža

Pošto je hadždž jedan od pet islamskih ruknova -za onoga koji je u mogućnosti, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, pojasnio ga je u potpunosti riječima, djelima i odobrenjem. Ashabi, radijallahu 'anhum, pratili su ga tokom… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
1

Propis o haram imetku

Kada nam musliman daje poklon, pozove nas na ručak ili želimo s njim trgovati, a nije nam poznato njegovo stanje, u smislu, da li je njegov imetak stečen na halal ili na haram način, dozvoljeno je primiti poklon, odazvati se pozivu na hranu… Čitajte dalje

1. Maj 2008 | dr. Hakija Kanurić | 24
0

Da li je obavezno slijediti jedan od mezheba - (Drugi dio)

U mekkanskom Haremu su bila učena četiri ezana i klanjana četiri džemata, svaki mezheb je imao svoj džem'at, te nisu jedni sa drugima klanjali... Mezhebi su dignuti na nivo Kur'ana i Sunneta, mezheb je postao osnov a Kur'an i Sunnet ga slijede,… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

Da li je obavezno slijediti jedan od mezheba

Kaže Imam Ebu Hanife: "Nikom nije dozvoljeno da uzme naše mišljenje ako ne zna odakle smo ga mi uzeli", također kaže: "Haram je onome ko ne zna moj dokaz da daje fetvu po mom mišljenju". (Resmul-mufti, Ibn 'Abidin 1/4.) Kaže Imam Malik:… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Genetski otisak – između medicine i šerijata

Nagli tehnički napredak i brojna znanstvena otkrića uzrokovali su pojavu novih pitanja na koja poznavaoci šerijata daju odgovore bazirajući se na temeljnim izvorima ove vjere, u kojima nalaze propise za svaku pojavu i inovaciju. Genetski… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | dr. Hakija Kanurić | 23
0

Uzimanje kredita sa kamatom za kupovinu stana ili kuće

Na opće zaprepaštenje učenjaka, da'ija, radnika na polju islamske da've i iole ljubomornog muslimana, Evropska komisija za istraživanje i fetve izdala je završno saopćenje na svojoj četvrtoj sjednici održanoj u Dablinu, država Irska, u… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Udaranje" kao odgojna metoda"

Hvala Uzvišenom Allahu Koji je spustio Kur'an i sačuvao ga od iskrivljenja i zaborava. U njemu je uputa i spas ljudima. Svojim propisima postavlja temelje izgradnje korisnog pojedinca i zdrave zajednice. Neka su sallavat i selam na Muhammeda,… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | dr. Hakija Kanurić | 22
0

Greške u toku posta

Očekujući nestrpljivo nastup mjeseca Ramazana, mjeseca koji je radost svakom mu'minu i mu'minki, potrebno je da napomenemo i podsjetimo na neke greške koje su vezane za post u Ramazanu, a koje su danas nažalost prisutne i proširene među… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Ramazan i post u njemu

Post ima veliki značaj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidžri. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U početku je bila obavezna jedna od dvije stvari; post ili… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | dr. Hakija Kanurić | 20