informativniislamskičasopis

Hadis

0

“Ako uradiš loše djelo, nakon njega uradi dobro, koje će izbrisati ono loše, i lijepo se ophodi prema ljudima!”

Ebu Zerr Džundub b. Džunada i Ebu Abdurrahman Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, prenose se da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Boj se Allaha ma gdje god bio! Ako uradiš loše djelo, nakon njega uradi dobro, koje… Čitajte dalje

22. Septembar 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 80
0

Donošenja salavata na nekoga mimo Božijih poslanika

Dok je jednom prilikom Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio u posjeti kod Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, Džabirova supruga zamolila je: “O Božiji Poslaniče! Donesi salavat na mene i moga supruga”, a Poslanik,… Čitajte dalje

22. Septembar 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | Hadis | 80
0

Ustrajnost u vjeri

Prenosi se od Ebu Amra Sufjana b. Abdullaha, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu, o čemu poslije tebe više nikoga neću morati pitati?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu:… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 79
0

Ne srdi se!

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje: “Neki čovjek reče Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Preporuči mi nešto.’ Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ‘Ne srdi se!’ Čovjek je pitanje ponovio više… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 78
0

Vrijednost stida

Ebu Mesud Ukba b. Amr el-Ensari el-Bedri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ‘Ako se ne stidiš, radi što hoćeš.’”… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 77
0

Ostavljanje onoga što nas se ne tiče

Ebu Hurejra, Allah bio zadovoljan njime, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od čovjekovog lijepog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče.” Pojašnjenje riječi u… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 75
0

Postupanje po sigurnom i ostavljanje sumnjivog

Ebu Muhammed Hasan b. Alija b. Ebu Talib, unuk Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje: “Zapamtio sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ostavi ono što ti je sumnjivo, a prihvati se onoga… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 74
0

Komentar hadisa “Vjera je savjet”

Ebu Rukajja Temim b. Evs ed-Dari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet.” Upitali smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allahu,… Čitajte dalje

12. August 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 73
0

Halal, haram i sumnjive stvari

Nu‘mana b. Bešir, radijallahu anhuma, kazuje: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih… Čitajte dalje

1. April 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 71
0

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka  govori dobro ili neka šuti! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka bude pažljiv prema svom… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 69