informativniislamskičasopis

Hadis

0

Iz riznica Allahovog Poslanika

Šeddad b. Evs, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada ljudi budu gomilali zlato i srebro, vi gomilajte, skupljajte ove riječi: ’Allahumme inni es’elukes-sebate fil-emri… Čitajte dalje

16. Januar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 64
0

O ponosu i riži – primjeri pogrešno prevedenih hadisa

Treba da nas brine činjenica da se u mnogim knjigama koje su sa arapskog na naš jezik preveli prvenstveno svršenici islamskih fakulteta, vrlo često može naići na djelimično ili potpuno pogrešno prevedene hadise. Da se razumijemo, lapsus i… Čitajte dalje

13. Novembar 2014 | Amir Durmić, prof. | Hadis | 63
0

Da li je Poslanikova ramazanska hutba vjerodostojna?

Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika. Imajući u vidu da je zabranjeno pripisivati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, riječi koje nije izgovorio i da je to… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | Hadis | 61
0

Zajedništvo muslimana je Allahova milost, a razjedinjenost je Njegova kazna

Prenosi se od Nu’mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko nije zahvalan na nečemu malom, nije ni na velikom; ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Spominjati i… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Hadis | 48
0

Iskrenost u traženju znanja

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko bude učio znanje sa kojim se traži Allahovo, dželle še’nuh, lice, ne učeći ga osim da bi stekao neku dunjalučku… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | Hadis | 46
0

Djela se vrednuju prema namjerama

Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista se djela vrednuju prema namjerama i doista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hidžru radi Allaha… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | Hadis | 45
0

Hadiska nauka ''ilelul-hadis''

Najstarije pisano djelo iz oblasti ove nauke koje je stiglo do nas je Et-Tarihu vel-ilelu od velikana islamskih učenjaka i hafiza Jahje ibn Me’ina (158. h.g. – 233. h.g.), zatim Ilelul-hadisi od Ahmeda ibn Hanbela (164.… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 45
0

Riječ istine

Ovo je važan članak učenjaka i muhaddisa šejha Ahmeda Muhammeda Šakira, Allah mu se smilovao, sa kojim je započeo serijal članaka u časopisu ”El-Hedjun-Nebevijj’’ (Poslanička uputa), a u kojem pojašnjava propuste uleme u… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Hasan Stranjac, prof. | Hadis | 45
0

Nauka o derogirajućim i derogiranim hadisima

Vrlo bitna stvar u ovoj hadiskoj nauci je spoznaja ”razloga i povoda” spominjanja hadisa, s obzirom da neki hadisi imaju svoje ”povode” zbog kojih je upravo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio ili… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 44
0

Hadiske nauke

Učenjaci hadisa i hadiskih nauka, kao učenjaci i poznavaoci arapskog jezika, dali su svoj doprinos u pojašnjenju i komentaru nepoznatih riječi u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi olakšali ljudima njihovo… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Hadis | 43