informativniislamskičasopis

Hadis

0

Nauka o derogirajućim i derogiranim hadisima

Vrlo bitna stvar u ovoj hadiskoj nauci je spoznaja ”razloga i povoda” spominjanja hadisa, s obzirom da neki hadisi imaju svoje ”povode” zbog kojih je upravo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio ili… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 44
0

Hadiske nauke

Učenjaci hadisa i hadiskih nauka, kao učenjaci i poznavaoci arapskog jezika, dali su svoj doprinos u pojašnjenju i komentaru nepoznatih riječi u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi olakšali ljudima njihovo… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Hadis | 43
0

Metode učenjaka u pojašnjenju ''stanja'' prenosioca hadisa

Ako se prenosilac, čija je ispravnost prenošenja narušena zbog njegovog griješenja, pokaje i ostavi griješenje i popravi svoje stanje poslije pokajanja, onda se hadisi koje prenosi ”poslije pokajanja” od njega prihvataju. Ovo je… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 42
0

Opasnost novotarija u islamu

Novotarija je uzrok cijepanja islamskog ummeta. Ako se otvore vrata novotarijama, svako će uvoditi u vjeru nešto novo i bit će time zadovoljan. Kaže Allah, dželle šanuhu: “Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.”… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | Hadis | 41
0

''El-džerhu vet-ta'dilu'' – nauka o izučavanju prenosilaca hadisa

Nauka el-džerhu vet-ta’dilu je nauka koja se bavi izučavanjem prenosioca hadisa, odnosno njegovog stanja i njegovih osobina, a sve u svrhu  prihvatanja ili odbijanja hadisa koje on prenosi. Ovo je jedna od najbitnijih hadiskih nauka,… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 41
0

Nauka o prenosiocima hadisa

Ova nauka nastala je zajedno sa naukom prenošenja, odnosno postavljanjem pravila prilikom prenošenja tuđih riječi ili nekih vijesti u islamu. Ulema i učeni posvetili su veliku pažnju ovoj nauci kako bi bili upoznati i spoznali ”ljude… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 40
0

Metode i načini preuzimanja hadisa

Metoda slušanja preuzimanja hadisa je na najvišem stepenu, najboljem i najjačem nivou kod većine učenjaka. Međutim, nema sumnje ako bi se ”slušanju” hadisa od šejha pridodalo ujedno i njegovo zapisivanje, onda bi to bilo na još… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 39
0

Komentar hadisa o stvaranju čovjeka

Ljudsko se tijelo smatra najkompliciranijim ”uređajem” na licu Zemlje. Mi, čitav svoj život, pomoću tog tijela gledamo, slušamo, dišemo, hodamo, trčimo, jedemo, govorimo, pamtimo i sl. To tijelo posjeduje – svojim kostima,… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | dr. Hakija Kanurić | Hadis | 39
0

Osobine prenosioca hadisa

Većina učenjaka dozvoljava slušanje odnosno uzimanje hadisa od dječaka koji još  nije punoljetan (misli se šerijatsku punoljetnost), dok neki učenjaci to ne dozvoljavaju. Jače i ispravnije mišljenje jeste mišljenje većine uleme,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 38
0

Vjerovjesnikov savjet

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: „Tako mi Alaha, ne vjeruje! Tako mi Allaha, ne vjeruje! Tako mi Allaha, ne vjeruje!“ Rečeno je: „Ko, Allahov poslaniče?“ Rekao je: „Onaj od čijih… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Hadis | 36