informativniislamskičasopis

Hadis

0

Da li je Poslanikova ramazanska hutba vjerodostojna?

Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika. Imajući u vidu da je zabranjeno pripisivati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, riječi koje nije izgovorio i da je to… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 61
0

Zajedništvo muslimana je Allahova milost, a razjedinjenost je Njegova kazna

Prenosi se od Nu'mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko nije zahvalan na nečemu malom, nije ni na velikom; ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Spominjati i govoriti o… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Iskrenost u traženju znanja

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Ko bude učio znanje sa kojim se traži Allahovo, dželle še'nuh, lice, ne učeći ga osim da bi stekao neku dunjalučku korist, neće… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | 46
0

Djela se vrednuju prema namjerama

Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista se djela vrednuju prema namjerama i doista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hidžru radi Allaha… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 45
0

Hadiska nauka ''ilelul-hadis''

Najstarije pisano djelo iz oblasti ove nauke koje je stiglo do nas je Et-Tarihu vel-ilelu od velikana islamskih učenjaka i hafiza Jahje ibn Me'ina (158. h.g. – 233. h.g.), zatim Ilelul-hadisi od Ahmeda ibn Hanbela (164. h.g.… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 45
0

Riječ istine

Ovo je važan članak učenjaka i muhaddisa šejha Ahmeda Muhammeda Šakira, Allah mu se smilovao, sa kojim je započeo serijal članaka u časopisu ''El-Hedjun-Nebevijj’' (Poslanička uputa), a u kojem pojašnjava propuste uleme u ukazivanju… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Hasan Stranjac, prof. | 45
0

Nauka o derogirajućim i derogiranim hadisima

Vrlo bitna stvar u ovoj hadiskoj nauci je spoznaja ''razloga i povoda'' spominjanja hadisa, s obzirom da neki hadisi imaju svoje ''povode'' zbog kojih je upravo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio ili naveo te hadise.… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 44
0

Hadiske nauke

Učenjaci hadisa i hadiskih nauka, kao učenjaci i poznavaoci arapskog jezika, dali su svoj doprinos u pojašnjenju i komentaru nepoznatih riječi u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi olakšali ljudima njihovo… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | 43
0

Metode učenjaka u pojašnjenju ''stanja'' prenosioca hadisa

Ako se prenosilac, čija je ispravnost prenošenja narušena zbog njegovog griješenja, pokaje i ostavi griješenje i popravi svoje stanje poslije pokajanja, onda se hadisi koje prenosi ''poslije pokajanja'' od njega prihvataju. Ovo je opće… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 42
0

Opasnost novotarija u islamu

Novotarija je uzrok cijepanja islamskog ummeta. Ako se otvore vrata novotarijama, svako će uvoditi u vjeru nešto novo i bit će time zadovoljan. Kaže Allah, dželle šanuhu: "Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda." (Prijevod značenja… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | 41