informativniislamskičasopis

Hadis

0

Zapisivanje hadisa

Rekao je Abdullah ibn Amr ibn el-As, radijallu anhuma: “Pisao sam sve što sam čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, želeći to sačuvati, pa su mi drugi to prigovorili i rekli su: ‘Pišeš sve što čuješ od Allahovog… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 34
0

Hadis u vrijeme ashaba i tabi'ina

Ashabi su bili oprezni u prenošenju hadisa bojeći se pogreške u tome i kako ne bi došlo do izmjene nečega u Sunnetu, te nisu prenosili hadise osim ako ne bi uvidjeli za to potrebu. Neke od ashaba bi uzimala groznica, a koža bi mu se… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 33
0

Zalaganje prve generacije muslimana u očuvanju sunneta

Hutba na Arefatu, u danima hadždža, ostavila je neizbrisiv trag i bila je od ogromnog značaja u spoznaji šerijatskih propisa, koji su u to vrijeme preneseni na sve strane Arabijskog poluotoka. Ovaj sastanak omogućio je mnogim muslimanima… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 32
0

Poslanikove metode u podučavanju ashaba (drugi dio)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podsticao ashabe da shvate i razumiju vjeru i njene propise, naređivao im je da pitaju ono što ne poznaju, a zabranjivao im je da daju fetve, odgovore i fikhska riješenja na pitanja, bez… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 30
0

Poslanikove metode u podučavanju ashaba

Kada bi htio da poduči ashabe nekoj stvari, nekom adabu, obratio bi im se blagim govorom i učinio bi slušaoca da zavoli taj govor. Od Aiše, radijallahu ‘anha, se prenosi da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Hadis | 28
0

Hadiska nauka u vrijeme Poslanika s.a.w.s

Pojasnio je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, značaj, mjesto, položaj i stepene učenih i učitelja pa je rekao: Učenjaci su nasljednici (Allahovih) poslanika.”” (Ebu… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 26
0

Sunnet je pojašnjenje Kur'ana

Sveznajući Allah je u Kur’anu propisao i strogo vjernicima naredio obavljanje namaza, ali bez objašnjenja vremena njihovog obavljanja, također, ne spominjući broj njihovih reka’ta ili same namaske ruknove… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 25
0

Zloupotreba slabih hadisa

Nakon što se umnožila laž na Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, te nakon što su hadise prenosili i oni koji toga nisu bili dostojni, pa i oni koji su bili slabog pamćenja i oni koji su posenilili u svome životu, učenjaci… Čitajte dalje

30. April 2008 | Hadis | 24
0

Hadis i hadiska nauka

U ovom dijelu ćemo sa dozvolom Uzvišenog Allaha da govorimo o hadisu i hadiskim naukama. Imamo tri termina koja se često mogu čuti ili pročitati kod izučavanja, slušanja, prenošenja i citiranja hadisa, a to su: hadis, haber i eser. Stoga… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 23
0

Značaj Sunneta u šerijatu

Kada čovjek pogleda Poslanikove, sallallahu ‘alejhi ve sellem, hadise, prouči ih i o njima razmisli, bit će ubjeđen u njihovu važnost i bitnost u islamu kao dijela neodvojive nauke od naše vjere i Šeri’ata. Svima nam je poznato… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | Nermin Smajlović, prof. | Hadis | 22