informativniislamskičasopis

Hadis

0

''El-džerhu vet-ta'dilu'' – nauka o izučavanju prenosilaca hadisa

Nauka el-džerhu vet-ta'dilu je nauka koja se bavi izučavanjem prenosioca hadisa, odnosno njegovog stanja i njegovih osobina, a sve u svrhu  prihvatanja ili odbijanja hadisa koje on prenosi. Ovo je jedna od najbitnijih hadiskih nauka, jer… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 41
0

Nauka o prenosiocima hadisa

Ova nauka nastala je zajedno sa naukom prenošenja, odnosno postavljanjem pravila prilikom prenošenja tuđih riječi ili nekih vijesti u islamu. Ulema i učeni posvetili su veliku pažnju ovoj nauci kako bi bili upoznati i spoznali ''ljude seneda''… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 40
0

Metode i načini preuzimanja hadisa

Metoda slušanja preuzimanja hadisa je na najvišem stepenu, najboljem i najjačem nivou kod većine učenjaka. Međutim, nema sumnje ako bi se ''slušanju'' hadisa od šejha pridodalo ujedno i njegovo zapisivanje, onda bi to bilo na još većem… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 39
0

Komentar hadisa o stvaranju čovjeka

Ljudsko se tijelo smatra najkompliciranijim ''uređajem'' na licu Zemlje. Mi, čitav svoj život, pomoću tog tijela gledamo, slušamo, dišemo, hodamo, trčimo, jedemo, govorimo, pamtimo i sl. To tijelo posjeduje – svojim kostima, mišićima,… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | dr. Hakija Kanurić | 39
0

Osobine prenosioca hadisa

Većina učenjaka dozvoljava slušanje odnosno uzimanje hadisa od dječaka koji još  nije punoljetan (misli se šerijatsku punoljetnost), dok neki učenjaci to ne dozvoljavaju. Jače i ispravnije mišljenje jeste mišljenje većine uleme,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 38
0

Vjerovjesnikov savjet

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: „Tako mi Alaha, ne vjeruje! Tako mi Allaha, ne vjeruje! Tako mi Allaha, ne vjeruje!“ Rečeno je: „Ko, Allahov poslaniče?“ Rekao je: „Onaj od čijih uznemiravanja… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Uloga islamske države u zapisivanju hadisa 

Omer ibn Abdul-Aziz je živio u krugu uleme, u njihovom društvu i njihovoj blizini, nije bio daleko od njih iako je bio halifa (poglavar) čitavog islamskog ummeta. Sam je lično zapisivao hadise, a isto na to je podsticao ulemu i učene da to… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 36
0

Zapisivanje hadisa u vrijeme ashaba i tabe'ina 

Omer b. El-Hatab, radijallahu 'anhu, bio je ideje da sakupi Sunnet odnosno hadise u knjige, međutim, ubrzo je tu ideju odbacio. Prenosi se od Urveta ibn Zubejra da je Omer b. El-Hatab, radijallahu 'anhu, htio da se hadisi sakupe i zapišu. Po… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 35