informativniislamskičasopis

Hadis

0

Sunnet je pojašnjenje Kur'ana

Sveznajući Allah je u Kur'anu propisao i strogo vjernicima naredio obavljanje namaza, ali bez objašnjenja vremena njihovog obavljanja, također, ne spominjući broj njihovih reka'ta ili same namaske ruknove (temelje)… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | Nermin Smajlović, prof. | 25
0

Zloupotreba slabih hadisa

Nakon što se umnožila laž na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, te nakon što su hadise prenosili i oni koji toga nisu bili dostojni, pa i oni koji su bili slabog pamćenja i oni koji su posenilili u svome životu, učenjaci selefa… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
1

Hadis i hadiska nauka

U ovom dijelu ćemo sa dozvolom Uzvišenog Allaha da govorimo o hadisu i hadiskim naukama. Imamo tri termina koja se često mogu čuti ili pročitati kod izučavanja, slušanja, prenošenja i citiranja hadisa, a to su: hadis, haber i eser. Stoga… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | Nermin Smajlović, prof. | 23
0

Značaj Sunneta u šerijatu

Kada čovjek pogleda Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve sellem, hadise, prouči ih i o njima razmisli, bit će ubjeđen u njihovu važnost i bitnost u islamu kao dijela neodvojive nauke od naše vjere i Šeri'ata. Svima nam je poznato kolike se… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | Nermin Smajlović, prof. | 22
0

Jak mu'min je bolji i draži Allahu

Prenosi se od Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: „Jak mu'min je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog mu'mina, a u svima njima je hajr. Pridaj pažnju onome što će ti koristiti, tražeći Allahovu pomoć… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20