informativniislamskičasopis

Hadis

0

Jak mu'min je bolji i draži Allahu

Prenosi se od Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: „Jak mu’min je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog mu’mina, a u svima njima je hajr. Pridaj pažnju onome što će ti… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Hadis | 20