informativniislamskičasopis

Islam i nauka

0

Kataklizme na horizontu

CERN je naziv evropske organizacije za proučavanje nuklearne fizike. Nalazi se dijelom u Švajcarskoj, a dijelom u Francuskoj. Osnovana je 1954. godine, te danas važi za najveću laboratoriju fizike. Kružnog je oblika, obima od 27 kilometara,… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Znamenja u stvaranju

Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima..." (Prijevod značenja Eš-šura, 29). U kosmosu nalazimo velike znakove koji nas mogu navesti na veće razmišljanje o stvaranju. Naime, današnja… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Islam i nauka

Ova tema je posljednje vrijeme zauzela goruće mjesto na mnogim važnim naučnim skupovima kod muslimana. To nas je navelo da i mi ovaj prostor posvetimo istoj temi i usput pokušamo objasniti kako Islam gleda na nauku i da li ona potvrđuje… Čitajte dalje

1. Juli 2004 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 2