informativniislamskičasopis

Karavana pokajnika

0

„Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.“

Jedan od šejhova iz Rijada je pričao:Otišao sam radi potrebe u jednu arapsku državu, i nakon što sam brzo završio svoju potrebu (ostao sam samo jedan dan) vratio sam se na aerodrom pripremajući se za povratak. Bio sam mnogo… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Poruka muslimanskim mladićima

Zaustavio sam pogled na mladiću kojem je bilo ime Abdullah. U njegovoj blizini čuo se ezan. Poziv na namaz. Međutim, kao da je bio upućen drugim ljudima a ne ovom mladiću, Abdullahu. Nastavio sam dalje i vidio mladića kojem je, takođe,… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Ovoga puta smo njega uzeli, a tebe ostavili

Svake srijede i četvrtka on je organizovao sijela. Na tim sijelima, on je nosio svoje grijehe i grijehe svih onih koji su ga slušali. Sve dok nije došao jedan dan. Voljeli smo tog čovjeka i voljeli smo njegova sijela. Ovoga je branio, drugog… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Zar će Allah primiti pokajanje moje

Trojica mladića sastali su se i upoznali u griješenju. Zatim, Allah, subhanehu ve te'ala, promijenio je njihovo stanje. Počeli su da obavljaju namaz, poste, uče Kur'an. Dogovorili su se da se svako jutro, sastanu sahat vremena prije sabah… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | 17
0

Gluhonijemi Mervan - Najrječitiji dječak

Ovo je priča jednog stanovnika Medine Munevvere. ''Imam trideset i sedam godina. Oženjen sam i imam djecu. Sve što je Uzvišeni Allah zabranio, ja sam činio. Što se tiče namaza nisam ga obavljao u džematu s drugima, osim u nekim posebnim… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Allahu moj – priključi me karavani pokajnika

Sestra Nura bila je izrazito blijedog lica, mršava tijela. Mnogo je učila Kur'an. Tragala bih za njom i nalazila bih je u njenoj sobi na ruku'u ili sedždi. Nalazila bih je visoko podignutih ruku prema nebesima. Molila je svoga Uzvišenog… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Sabahski ezan

Imala sam sestru koja je većinu svog vremena provodila u ibadetu. Stalno je učila Kur'an. Ako bih je tražila, mogla bih je naći na mjestu na kome je obavljala namaz. Vidjela bih je na ruku'u ili na sedždi ili kako podignutih ruku prema… Čitajte dalje

1. Juli 2004 | 2