informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Tefsir zadnja dva ajeta sure El-Bekara

(285) “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 87
0

Tefsir sure El-Humeze

(1) Teško svakom klevetniku – podrugljivcu, (2) koji blago gomila i… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 86
0

Tefsir sure El-Fil

(1) Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! (2) Zar lukavstvo njihovo nije… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 85
0

Tefsir sure Kurejš

(1) Zbog navike Kurejšija, (2) navike njihove da zimi i ljeti… Čitajte dalje

23. Maj 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 84
0

Tefsir sure El-Maun

(1) Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? (2) Pa to je onaj koji (grubo) odbija… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 83
0

Tefsir sure El-Kevser

(1) “Mi smo ti, uistinu, Kevser dali,(2) pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji, (3) onaj koji tebe mrzi sigurno će bez spomena (svakog dobra)… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 82
0

Tefsir sure El-Kadr

(1) “Mi smo ga objavili u Noći kadr,(2) a šta ti znaš šta je Noć kadr?(3) Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci,(4) meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 78
0

Tefsir sure El-Mesed

(1) “Neka propadne Ebu Leheb, i propao je! (2) neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao, (3) ući će on sigurno u Vatru rasplamsalu, (4) i… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 77
0

Tefsir sure En-Nas

(1) Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,(2) Vladara ljudi, (3) Boga ljudi,(4) od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 76
0

Tefsir sure El-Felek

(1) Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja,(2) od zla onoga što On stvara,(3) i od zla mrkle noći kad razastre tmina,(4) i od zla onih koje u uzlove… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 75