informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Komentar sure En-Nasr - istaknutog učenjaka Ibn Redžeba el-Hanbelija

Prijevod sure En-Nasr – Pomoć 1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, 2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze 3. ti veličaj Gospodara svoga… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Selmir Hadžić, prof. | Kur'an | 66
3

Kako učiti Kur’an napamet

Ovom prilikom, s dozvolom Uzvišenog Allaha, spomenut ćemo najbolju isprobanu metodu za hifz (učenja napamet) Kur’ana. Ova metoda odlikuje se nad drugim metodama jačinom hifza kao i kratkoćom vremena, tj. praktikujući ovu metodu, čovjek… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 61
0

Odvajanje istine od laži kroz kur’anske primjere

Laž je potreba izazvana željom koju diktira duša, a dopunjuje je šejtan svojom vesvesom. Laž je nastala kako bi se istina mogla prepoznati i kako bi mogla preuzeti ulogu dobra i koristi. Najveća istina jeste da je samo Allah Bog. Međutim,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | Kur'an | 57
0

Jedanaest odgojnih i životnih lekcija iz sure Ta-ha

Kur’an je govor Uzvišenog Allaha. Objavljen je kao vodič i uputa svim ljudima u svim generacijama i vremenima do Sudnjeg dana.  Nijedna knjiga nije mu slična. Učiti Kur’an znači slušati Riječi Božije i hoditi ka Allahovom… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Nedim Botić, prof | Kur'an | 54
0

Komentar sure Jasin (osmi dio)

“I puhnut će se u rog, pa će oni iz kabura prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših kabura oživi? Eto, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!’ Bit će to samo jedan glas… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 54
0

Vrste Kur'anskih kazivanja

Kur’anska kazivanja, pored historijske i književne vrijednosti, imaju svoj daleko uzvišeniji cilj: opomena i pouka, objašnjenje i potvrda, uputa i milost, kao što Uzvišeni poručuje: “U kazivanjima o njima je pouka za one koji su… Čitajte dalje

7. Maj 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | Kur'an | 54
0

Organizacija džemata kroz primjer vjerovjesnika Sulejmana

Pred Sulejmanom, alejhis-selam, sakupile su se njegove vojske u četama, redovima postrojene. Svaka četa imala je svoga predvodnika, vođu, koji je vodio brigu o svojim vojnicima, kojima je bio zadužen. Postavljao bi ih na njihova mjesta i… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 53
0

Komentar sure Jasin (sedmi dio)

Svejedno rekao to Uzvišeni Allah, ili Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učeni ili neuki, ko god podstiče na bogobojaznost, taj savjet treba prihvatiti. Nevjernicima se kaže: “Bojte se, čuvajte se kazne koja je pred vama,… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 51
0

Ajeti o istinitosti ponovnog proživljenja - komentar sure Jasin (šesti dio)

Allahovu uputu treba cijeniti, vrednovati, ljubomorno je čuvati. Kolika je to Allahova, subhanehu ve te’ala, blagodat, saznat će svako od nas kada se prisjeti svoje prošlosti, svoga stanja prije upute, u kakvim je tminama živio. Neka… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 50
0

Ajeti Allahove svemoći i jednoće - komentar sure Jasin (peti dio)

Nema nijednog stvorenja, ničega što postoji a da nije u paru stvoreno, svejedno nalazilo se to u zemlji, iznicalo iz zemlje, ili se radilo o ljudima, životinjama, i svemu ostalom za što i ne znamo – sve je to u paru stvoreno, kako kaže… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 49