informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Komentar sure El-Bejjina

“Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, (od zablude) sve dok im nije došao dokaz jasni: od Allaha Poslanik koji čita listove čiste, u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 74
0

Komentar sure El-Kafirun

“Reci: ‘O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome kome ja robujem, niti sam ja rob onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome kome ja robujem! Vama vaša vjera, a meni… Čitajte dalje

12. August 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 73
1

Komentar sure El-Ihlas

“Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i nije rođen, i niko Mu ravan nije!’”O suri El-IhlasSura El-Ihlas 112. je sura u Kur’anu. Sastoji se iz četiri… Čitajte dalje

18. Maj 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 72
0

Džennet i Džehennem kroz Kur’an

Stanje nesretnih na Dan okupljanjaNa mahšeru, nakon što ljudi provedu pedeset hiljada godina, nakon tolike žege, žeđi i gladi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzet će se za početak suđenja ljudima i oni… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Nazif Subašić | 70
0

Komentar sure En-Nasr (drugi dio)

Ovo je drugi dio tefsira sure En-Nasr, uvaženog šejha Abdurrahmana b. Redžeba, Allah mu se smilovao i oprostio mu Svojom milošću i plemenitošću. U ovom dijelu bit će riječi o trećem, zadnjem ajetu, u kojem se govori o… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Selmir Hadžić, prof. | 67
0

Komentar sure En-Nasr - istaknutog učenjaka Ibn Redžeba el-Hanbelija

Prijevod sure En-Nasr – Pomoć 1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze3. ti veličaj Gospodara svoga… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Selmir Hadžić, prof. | 66
5

Kako učiti Kur’an napamet

Ovom prilikom, s dozvolom Uzvišenog Allaha, spomenut ćemo najbolju isprobanu metodu za hifz (učenja napamet) Kur’ana. Ova metoda odlikuje se nad drugim metodama jačinom hifza kao i kratkoćom vremena, tj. praktikujući ovu metodu, čovjek… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 61
0

Odvajanje istine od laži kroz kur’anske primjere

Laž je potreba izazvana željom koju diktira duša, a dopunjuje je šejtan svojom vesvesom. Laž je nastala kako bi se istina mogla prepoznati i kako bi mogla preuzeti ulogu dobra i koristi. Najveća istina jeste da je samo Allah Bog. Međutim,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | 57
0

Jedanaest odgojnih i životnih lekcija iz sure Ta-ha

Kur’an je govor Uzvišenog Allaha. Objavljen je kao vodič i uputa svim ljudima u svim generacijama i vremenima do Sudnjeg dana. Nijedna knjiga nije mu slična. Učiti Kur’an znači slušati Riječi Božije i hoditi ka Allahovom zadovoljstvu… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | hfz. Nedim Botić, prof | 54
0

Komentar sure Jasin (osmi dio)

“I puhnut će se u rog, pa će oni iz kabura prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših kabura oživi? Eto, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!’ Bit će to samo jedan glas… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 54