informativniislamskičasopis

Kur'an

1

Komentar sure El-Ihlas

“Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i nije rođen, i niko Mu ravan nije!’”O suri El-IhlasSura El-Ihlas 112. je sura u Kur’anu. Sastoji se iz četiri… Čitajte dalje

18. Maj 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 72
0

Džennet i Džehennem kroz Kur’an

Stanje nesretnih na Dan okupljanjaNa mahšeru, nakon što ljudi provedu pedeset hiljada godina, nakon tolike žege, žeđi i gladi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzet će se za početak suđenja ljudima i oni… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Nazif Subašić | 70
0

Komentar sure En-Nasr (drugi dio)

Ovo je drugi dio tefsira sure En-Nasr, uvaženog šejha Abdurrahmana b. Redžeba, Allah mu se smilovao i oprostio mu Svojom milošću i plemenitošću. U ovom dijelu bit će riječi o trećem, zadnjem ajetu, u kojem se govori o… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Selmir Hadžić, prof. | 67
0

Komentar sure En-Nasr - istaknutog učenjaka Ibn Redžeba el-Hanbelija

Prijevod sure En-Nasr – Pomoć 1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze3. ti veličaj Gospodara svoga… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Selmir Hadžić, prof. | 66
4

Kako učiti Kur’an napamet

Ovom prilikom, s dozvolom Uzvišenog Allaha, spomenut ćemo najbolju isprobanu metodu za hifz (učenja napamet) Kur’ana. Ova metoda odlikuje se nad drugim metodama jačinom hifza kao i kratkoćom vremena, tj. praktikujući ovu metodu, čovjek… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 61
0

Odvajanje istine od laži kroz kur’anske primjere

Laž je potreba izazvana željom koju diktira duša, a dopunjuje je šejtan svojom vesvesom. Laž je nastala kako bi se istina mogla prepoznati i kako bi mogla preuzeti ulogu dobra i koristi. Najveća istina jeste da je samo Allah Bog. Međutim,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | 57
0

Jedanaest odgojnih i životnih lekcija iz sure Ta-ha

Kur’an je govor Uzvišenog Allaha. Objavljen je kao vodič i uputa svim ljudima u svim generacijama i vremenima do Sudnjeg dana. Nijedna knjiga nije mu slična. Učiti Kur’an znači slušati Riječi Božije i hoditi ka Allahovom zadovoljstvu… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Nedim Botić, prof | 54
0

Komentar sure Jasin (osmi dio)

“I puhnut će se u rog, pa će oni iz kabura prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših kabura oživi? Eto, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!’ Bit će to samo jedan glas… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 54
0

Vrste Kur'anskih kazivanja

Kur’anska kazivanja, pored historijske i književne vrijednosti, imaju svoj daleko uzvišeniji cilj: opomena i pouka, objašnjenje i potvrda, uputa i milost, kao što Uzvišeni poručuje: “U kazivanjima o njima je pouka za one koji su… Čitajte dalje

7. Maj 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | 54
0

Organizacija džemata kroz primjer vjerovjesnika Sulejmana

Pred Sulejmanom, alejhis-selam, sakupile su se njegove vojske u četama, redovima postrojene. Svaka četa imala je svoga predvodnika, vođu, koji je vodio brigu o svojim vojnicima, kojima je bio zadužen. Postavljao bi ih na njihova mjesta i… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 53