informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Vrste Kur'anskih kazivanja

Kur’anska kazivanja, pored historijske i književne vrijednosti, imaju svoj daleko uzvišeniji cilj: opomena i pouka, objašnjenje i potvrda, uputa i milost, kao što Uzvišeni poručuje: “U kazivanjima o njima je pouka za one koji su… Čitajte dalje

7. Maj 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | 54
0

Organizacija džemata kroz primjer vjerovjesnika Sulejmana

Pred Sulejmanom, alejhis-selam, sakupile su se njegove vojske u četama, redovima postrojene. Svaka četa imala je svoga predvodnika, vođu, koji je vodio brigu o svojim vojnicima, kojima je bio zadužen. Postavljao bi ih na njihova mjesta i… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 53
0

Komentar sure Jasin (sedmi dio)

Svejedno rekao to Uzvišeni Allah, ili Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učeni ili neuki, ko god podstiče na bogobojaznost, taj savjet treba prihvatiti. Nevjernicima se kaže: “Bojte se, čuvajte se kazne koja je pred vama,… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 51
0

Ajeti o istinitosti ponovnog proživljenja - komentar sure Jasin (šesti dio)

Allahovu uputu treba cijeniti, vrednovati, ljubomorno je čuvati. Kolika je to Allahova, subhanehu ve te'ala, blagodat, saznat će svako od nas kada se prisjeti svoje prošlosti, svoga stanja prije upute, u kakvim je tminama živio. Neka takvo… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 50
0

Ajeti Allahove svemoći i jednoće - komentar sure Jasin (peti dio)

Nema nijednog stvorenja, ničega što postoji a da nije u paru stvoreno, svejedno nalazilo se to u zemlji, iznicalo iz zemlje, ili se radilo o ljudima, životinjama, i svemu ostalom za što i ne znamo – sve je to u paru stvoreno, kako kaže… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 49
0

Komentar sure Jasin (četvrti dio)

Dakle, onaj koji ismijava bilo koji segment vjere i nije zadovoljan nekim od vjerskih postulata, takav je nevjernik u Uzvišenog Allaha. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: ''Zato što oni preziru ono što Allah objavljuje, On će djela njihova… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Komentar sure Jasin (treći dio)

''Ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!'', tj. poslušajte moje riječi, odazovite se i prihvatite moje savjete. Kaže se da ga je narod, nakon što je čuo njegove riječi, počeo kamenovati, pa je on požurio poslanicima… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 46
0

Komentar sure Jasin (drugi dio)

Uzvišeni Allah u prvih jedanaest ajeta sure Jasin potvrđuje istinitost poslanice Svoga Poslanika, podstiče ga na ustrajnost u pozivu naroda kojem ranije poslanici nisu dolazili, naroda nad kojim se obistinila riječ da većina njih neće… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Komentar sure Jasin

Tako mi Kur’ana mudrog: Svevišnji Allah zaklinje se ovim Kur'anom čije su riječi, značenja i propisi mudri, puni mudrosti, zaklinje se Kur'anom koji je sav istinit, jasan, potpun i precizan, laž mu je strana, ne može mu… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Komentar sure En-Nazi'at (drugi dio)

„A Kada dođe Nevolja najveća,“ – Kada nastupi Sudnji dan. Ibnu Abbas, radijallahu anhuma, kaže da je Sudnji dan nazvan ovim imenom jer svaka druga nevolja i nedaća manja je od njega. „Dan Kada se čovjek bude… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 43