informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Vrijednost Učenja Kur'ana

Učenje Kur'ana je poseban ibadet i zikr kojim se kod Uzvišenog Allaha postiže obilna nagrada. Stoga je dosta ajeta i hadisa koji podstiču vjernika na učenje i izučavanje Kur'ana. Prenosi se od Osmana, radijallahu anhu, da je Poslanik,… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | 41
0

Prva šejtanova spletka

Naši praroditelji Adem i Hava zaboravili su na gorko Iblisovo neprijateljstvo, na koje ih je prethodno upozorio Uzvišeni Allah: “O Ademe, - rekli smo – ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | 40
0

Miris učača Kur'ani-Kerima

 “Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudždžeta (vrsta voća nepoznata na našim prostorima, po nekima je to Mango), njen miris je lijep, a i okus joj je lijep. Primjer vjernika koji ne uči Kur’an je kao primjer… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | 40
0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur’ana (drugi dio)

Svaki dio ove Knjige objavljen je sukladno novonastalim događajima i situacijama. Uz to, objavljivanje (Knjige) odvijalo se u dugom vremenskom periodu, u intervalu dužem od dvadeset godina. Nema sumnje da ova vremenska secesija i primjetna… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Halil Makić, prof. | 39
0

Tefsir sure El-Fatiha

Allah je ime Gospodara svih svjetova, ovim imenom niko drugi se ne naziva. Osnova je svih drugih imena, pa sva druga Božija imena slijede ovo ime, zbog čega se uvijek kaže ''Bismillah'', a ne ''Bismirrahman''… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 38
0

Ne povodi se za onim što ne znaš

Kaže šejh Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: „Allah je čovjeku podario srce, koje mu služi za spoznaju stvari, kao što mu je stvorio oko pomoću kojeg posmatra svijet oko sebe, sluh kojim sluša zvukove oko sebe. Allah mu je podario udove… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Ramazan je mjesec Kur'ana

To je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Ko ga ostavi od silnika ponizit će ga Allah, a ko bude tražio uputu pored njega otići će u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudri zikr, i Pravi put. Ne mogu… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

Homoseksualizam, grijeh Lotova naroda

Neka je hvaljen Allah, subhanehu ve te'ala, Gospodar svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegove ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana. Draga braćo, cijenjene sestre, nastavljamo naš govor o… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Deseti Dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Deveti dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19