informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Komentar sure En-Nazi'at

“A bit će to samo povik jedan i evo njih – na zemlji”, tj. to će biti samo puhanje u Sur, ništa teško, sasvim lahko će biti proživljenje, drugi put puhnut će se u Sur kako bi svi ljudi bili proživljeni iz svojih… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 42
0

Velika vijest

Čovječe, bježi od džehennemske vatre, udalji se od nje što više možeš čineći djela koja su razlog spasa na ahiretu! Udalji se od djela koja vode propasti na ahiretu! Čini naređena djela, a ostavi zabranjena! Pred svoje oči stavi… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 41
0

Vrijednost Učenja Kur'ana

Učenje Kur'ana je poseban ibadet i zikr kojim se kod Uzvišenog Allaha postiže obilna nagrada. Stoga je dosta ajeta i hadisa koji podstiču vjernika na učenje i izučavanje Kur'ana. Prenosi se od Osmana, radijallahu anhu, da je Poslanik,… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | 41
0

Prva šejtanova spletka

Naši praroditelji Adem i Hava zaboravili su na gorko Iblisovo neprijateljstvo, na koje ih je prethodno upozorio Uzvišeni Allah: “O Ademe, - rekli smo – ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | 40
0

Miris učača Kur'ani-Kerima

 “Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudždžeta (vrsta voća nepoznata na našim prostorima, po nekima je to Mango), njen miris je lijep, a i okus joj je lijep. Primjer vjernika koji ne uči Kur’an je kao primjer… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | 40
0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur’ana (drugi dio)

Svaki dio ove Knjige objavljen je sukladno novonastalim događajima i situacijama. Uz to, objavljivanje (Knjige) odvijalo se u dugom vremenskom periodu, u intervalu dužem od dvadeset godina. Nema sumnje da ova vremenska secesija i primjetna… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Halil Makić, prof. | 39
0

Tefsir sure El-Fatiha

Allah je ime Gospodara svih svjetova, ovim imenom niko drugi se ne naziva. Osnova je svih drugih imena, pa sva druga Božija imena slijede ovo ime, zbog čega se uvijek kaže ''Bismillah'', a ne ''Bismirrahman''… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 38
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Peti dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 15