informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur’ana (drugi dio)

Svaki dio ove Knjige objavljen je sukladno novonastalim događajima i situacijama. Uz to, objavljivanje (Knjige) odvijalo se u dugom vremenskom periodu, u intervalu dužem od dvadeset godina. Nema sumnje da ova vremenska secesija i primjetna… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Halil Makić, prof. | Kur'an | 39
0

Tefsir sure El-Fatiha

Allah je ime Gospodara svih svjetova, ovim imenom niko drugi se ne naziva. Osnova je svih drugih imena, pa sva druga Božija imena slijede ovo ime, zbog čega se uvijek kaže ''Bismillah'', a ne ''Bismirrahman''… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 38
0

Ne povodi se za onim što ne znaš

Kaže šejh Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: „Allah je čovjeku podario srce, koje mu služi za spoznaju stvari, kao što mu je stvorio oko pomoću kojeg posmatra svijet oko sebe, sluh kojim sluša zvukove oko sebe. Allah mu je podario udove… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | Kur'an | 30
0

Ramazan je mjesec Kur'ana

To je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Ko ga ostavi od silnika ponizit će ga Allah, a ko bude tražio uputu pored njega otići će u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudri zikr, i Pravi put. Ne mogu… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | Kur'an | 26
0

Homoseksualizam, grijeh Lotova naroda

Neka je hvaljen Allah, subhanehu ve te’ala, Gospodar svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegove ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana. Draga braćo, cijenjene sestre, nastavljamo naš govor o… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | Kur'an | 22
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Deseti Dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Kur'an | 20
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Deveti dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Kur'an | 19
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Osmi dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Kur'an | 18
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Sedmi dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | Kur'an | 17
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Šesti Dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | Kur'an | 16