informativniislamskičasopis

Kur'an

0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Peti dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prevodu… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Kur'an | 15