informativniislamskičasopis

Sira

0

Oproštajni hadž

Vraćajući se sa Oproštajnog hadža, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, održao je govor u mjestu Gadir-humm u Džuhfi. Bilo je to osamnaestog zul-hidžeta. U toj hutbi rekao je: “O ljudi! Ja sam samo čovjek i možda će uskoro doći… Čitajte dalje

22. Septembar 2017 | Sira | 80
0

Važni događaji između Pohoda na Tebuk i Oproštajnog hadža

Smrt Abdullaha b. Ubejja b. Selula, vođe licemjera Vođa licemjera Abdullah b. Ubejj b. Selul razbolio se krajem mjeseca ševvala, a umro je u mjesecu zul-ka’de devete godine po Hidžri. Kada je umro, njegov… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Abdullah Nasup | Sira | 79
0

Povratak sa Tebuka u Medinu

Nakon što je na Tebuku proveo dvadeset dana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio se u Medinu. Po povratku je naredio da se sruši mesdžid razdora koji su izgradili licemjeri. Kada se približio Medini, dječaci su izašli u… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Abdullah Nasup | Sira | 78
0

Pohod na Tebuk – pohod tegobe

U mjesecu redžebu 9. h. g., Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je muslimanima da se pripreme za Pohod na Tebuk. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi polazio u neki pohod, običavao bi prikriti trag krećući iz… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Abdullah Nasup | Sira | 77
0

Najvažniji događaji između Bitke na Hunejnu i Pohoda na Tebuk

Organiziranje prikupljanja zekata   Nakon povratka u Medinu, krajem mjeseca zul-ka’de, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokrenuo je projekat izgradnje sistema uprave i naplate doprinosa. Nakon… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Abdullah Nasup | Sira | 76
0

Opsada Taifa

Nakon Bitke na Hunejnu i pretrpljenog poraza, pripadnici plemena Sekif i Hevazin razbježali su se: jedna grupa, na čelu sa vojskovođom Malikom b. Avfom, pobjegla je u Taif i tu se dobro utvrdili i pripremili za eventualno opsadno stanje; drugi… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 75
0

Bitka na Hunejnu

Vidjevši kako je ogromna muslimanska vojska, jedan ashab zadivljeno uzviknu: “Danas nećemo biti poraženi zbog malobrojnosti!” Ova zadivljenost brojnošću nije se svidjela Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah je povodom tog… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 74
0

Rušenje idolopokloničkih hramova

Slanje Halida b. Velida u pleme Benu Džuzejma U mjesecu ševvalu osme godine po Hidžri, prije Bitke na Hunejnu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na čelu odreda vojske sastavljene od tri stotine i pedeset… Čitajte dalje

12. August 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 73
0

Oslobođenje Meke

Ključevi Kabe bili su u Osmana b. Talhe prije nego što je primio islam, pa je Alija htio da njemu pripadnu ključevi i napajanje hadžija. Prije nego što je učinio hidžru, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je od Osmana b. Talhe… Čitajte dalje

18. Maj 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 72
0

Pripreme za oslobođenje Meke

Pleme Benu Bekr napalo je pleme Huzaa kod vode zvane El-Vetir i ubilo više od dvadeset muških pripadnika ovog plemena. Nakon toga, Amr b. Salim, zajedno sa četrdeset ljudi iz plemena Huzaa, došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

1. April 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 71