informativniislamskičasopis

Sira

0

Pripreme za oslobođenje Meke

Pleme Benu Bekr napalo je pleme Huzaa kod vode zvane El-Vetir i ubilo više od dvadeset muških pripadnika ovog plemena. Nakon toga, Amr b. Salim, zajedno sa četrdeset ljudi iz plemena Huzaa, došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

1. April 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 71
1

Pohod Zatus-Selasil

Nakon svega nekoliko dana od povratka muslimanske vojske iz Bitke na Mu’ti, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opremio je vojsku pod komandom Amra b. Asa, radijallahu anhu, i poslao je na Zatus-Selasil, kako bi očitali lekciju plemenu… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Abdullah Nasup | Sira | 70
0

Bitka na Mu’ti (drugi dio)

Muslimani odabiru Halida b. Velida za zapovjednika Nakon pogibije Abdullaha b. Revahe, radijallahu anhu, zastavu je uzeo ensarija Sabit b. Akrem b. Sa‘leba b. Adi b. Adžlan el-Belevi i povikao: “O muslimani, odredite… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Abdullah Nasup | Sira | 69
0

Pohod na Mu‘tu (prvi dio)

Razlozi i vrijeme pohoda Arapska plemena u Šamu potpaljivala su plamen sukoba između Bizantinaca i muslimana. Pleme Kelb, ogranak plemena Kudah, koje je nastanjivalo Devmetul-Džendel, konstantno je vršilo pritisak na… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Abdullah Nasup | Sira | 68
0

Halid b. Velid i Amr b. As u okrilju islama

Amr b. As prima islam Amr b. As kazuje o svom primanju islama: “Vraćajući se iz Bitke na Hendeku, okupio sam nekoliko Kurejšija koji su cijenili moje mišljenje i slušali me. Rekao sam im: ‘Tako mi Allaha, mislim… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Abdullah Nasup | Sira | 67
0

Bitka na Hajberu

Ibn Ishak navodi da se Bitka na Hajberu odigrala u mjesecu muharremu sedme godine po Hidžri. Ibn Hadžer preferira stav Ibn Ishaka, a Ibn Kajjim je rekao da većina učenjaka smatra kako se Bitka na Hajberu odigrala sedme godine po Hidžri.… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Abdullah Nasup | Sira | 66
0

'Fethun-mubin' – blistava pobjeda

U suri El-Feth, Kur’an o ovom veličanstvenom događaju govori na poseban način nazivajući hudejbijski mirovni sporazum veličanstvenom pobjedom. Ova sura objavljena je poslije sklapanja sporazuma dok se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

3. Mart 2015 | Abdullah Nasup | Sira | 65
0

Postizanje hudejbijskog mira

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao je sve od sebe da uvjeri Kurejšije kako ne želi rat s njima, nego da samo želi posjetiti Bejtul-haram i izvršiti obrede, što je pravo muslimana kao i mnogobožaca. Kada su se Kurejšije… Čitajte dalje

16. Januar 2015 | Abdullah Nasup | Sira | 64
0

Dolazak na Hudejbijju i zakletva Er-Ridvan

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao je Osmana i rekao mu: “Otiđi Kurejšijama i obavijesti ih da nismo došli da se borimo, nego da smo došli da obiđemo ovu Kuću iskazujući joj poštovanje. Poveli smo sa sobom kurbane… Čitajte dalje

13. Novembar 2014 | Abdullah Nasup | Sira | 63
0

Akcije protiv zavjerenika

Buhari prenosi da je Abdullah b. Atik zatekao kod Ebu Rafie neke njegove prijatelje s kojima je sijelio u sobi na spratu. Abdullah se pritajio dok sijeldžije nisu otišle, a onda se popeo na sprat. Kad god bi ušao na neka vrata, zaključao bi… Čitajte dalje

19. Septembar 2014 | Abdullah Nasup | Sira | 62