informativniislamskičasopis

Sira

0

Opsada Taifa

Nakon Bitke na Hunejnu i pretrpljenog poraza, pripadnici plemena Sekif i Hevazin razbježali su se: jedna grupa, na čelu sa vojskovođom Malikom b. Avfom, pobjegla je u Taif i tu se dobro utvrdili i pripremili za eventualno opsadno stanje; drugi… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Abdullah Nasup | 75
0

Bitka na Hunejnu

Vidjevši kako je ogromna muslimanska vojska, jedan ashab zadivljeno uzviknu: “Danas nećemo biti poraženi zbog malobrojnosti!” Ova zadivljenost brojnošću nije se svidjela Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah je povodom tog… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Abdullah Nasup | 74
0

Rušenje idolopokloničkih hramova

Slanje Halida b. Velida u pleme Benu DžuzejmaU mjesecu ševvalu osme godine po Hidžri, prije Bitke na Hunejnu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na čelu odreda vojske sastavljene od tri stotine i pedeset… Čitajte dalje

12. August 2016 | Abdullah Nasup | 73
0

Oslobođenje Meke

Ključevi Kabe bili su u Osmana b. Talhe prije nego što je primio islam, pa je Alija htio da njemu pripadnu ključevi i napajanje hadžija. Prije nego što je učinio hidžru, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je od Osmana b. Talhe… Čitajte dalje

18. Maj 2016 | Abdullah Nasup | 72
0

Pripreme za oslobođenje Meke

Pleme Benu Bekr napalo je pleme Huzaa kod vode zvane El-Vetir i ubilo više od dvadeset muških pripadnika ovog plemena. Nakon toga, Amr b. Salim, zajedno sa četrdeset ljudi iz plemena Huzaa, došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

1. April 2016 | Abdullah Nasup | 71
1

Pohod Zatus-Selasil

Nakon svega nekoliko dana od povratka muslimanske vojske iz Bitke na Mu’ti, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opremio je vojsku pod komandom Amra b. Asa, radijallahu anhu, i poslao je na Zatus-Selasil, kako bi očitali lekciju plemenu… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Abdullah Nasup | 70
0

Bitka na Mu’ti (drugi dio)

Muslimani odabiru Halida b. Velida za zapovjednikaNakon pogibije Abdullaha b. Revahe, radijallahu anhu, zastavu je uzeo ensarija Sabit b. Akrem b. Sa‘leba b. Adi b. Adžlan el-Belevi i povikao: “O muslimani, odredite… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Abdullah Nasup | 69
0

Pohod na Mu‘tu (prvi dio)

Razlozi i vrijeme pohodaArapska plemena u Šamu potpaljivala su plamen sukoba između Bizantinaca i muslimana. Pleme Kelb, ogranak plemena Kudah, koje je nastanjivalo Devmetul-Džendel, konstantno je vršilo pritisak na… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Abdullah Nasup | 68
0

Halid b. Velid i Amr b. As u okrilju islama

Amr b. As prima islamAmr b. As kazuje o svom primanju islama: “Vraćajući se iz Bitke na Hendeku, okupio sam nekoliko Kurejšija koji su cijenili moje mišljenje i slušali me. Rekao sam im: ‘Tako mi Allaha, mislim da… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Abdullah Nasup | 67
0

Bitka na Hajberu

Ibn Ishak navodi da se Bitka na Hajberu odigrala u mjesecu muharremu sedme godine po Hidžri. Ibn Hadžer preferira stav Ibn Ishaka, a Ibn Kajjim je rekao da većina učenjaka smatra kako se Bitka na Hajberu odigrala sedme godine po Hidžri.… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Abdullah Nasup | 66