informativniislamskičasopis

Sira

0

Vojne aktivnosti muslimana nakon bitke protiv Benu Kurejze

U šestoj godini po Hidžri Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poduzeo je dva pohoda i odaslao četrnaest ophodnji, ne računajući akcije koje je poduzeo krajem pete godine po Hidžri. Ove akcije imale su za cilj dodatno slabljenje… Čitajte dalje

14. Juli 2014 | Abdullah Nasup | Sira | 61
0

Vjerovjesnikova ženidba Zejnebom bint Džahš

Ibn Hadžer je rekao: “Vrlo je impresivno da prosac bude njen bivši muž, a to je zato da neko ne bi pomislio da se on od nje razveo pod prisilom, a ne svojom voljom. Istodobno, ovo je bio ispit da li on osjeća nešto prema njoj ili… Čitajte dalje

15. Maj 2014 | Abdullah Nasup | Sira | 60
0

Smrt Sa‘da b. Muaza

“Allahov Poslaniče, nikada nismo nosili mejjita lakšeg od Sa‘da!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “A kako i ne bi bio lahak kada je sišlo toliko i toliko meleka, koji nikada do danas nisu sišli na Zemlju, i nosili… Čitajte dalje

6. Mart 2014 | Abdullah Nasup | Sira | 59
0

Neka niko od vas ne klanja ikindiju sve dok ne stignete kod Benu Kurejze

Propisano je činjenje idžtihada u ograncima (sekundarnim pitanjima) vjere, te nema smetnje da se u tim pitanjima dešavaju razilaženja u stavovima. Ashabi su činili idžtihad po pitanju razumijevanja riječi Allahovog Poslanika, sallallahu… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | Abdullah Nasup | Sira | 58
0

Poraz savezničkih snaga u Bitki na Hendeku

Kako se opsada odužila, ne polučivši nikakve rezultate, borbeni duh savezničkih boraca počeo je slabiti. Savez mušričkih plemena postajao je sve labaviji jer su njihovi ciljevi bili različiti. Dok su se Kurejšije vodile željom za… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Abdullah Nasup | Sira | 57
0

Medina pod opsadom

Nevjernici su stegli obruč oko Medine kontinuirano pokušavajući da se probiju u njenu unutrašnjost dok su im se muslimani junački suprotstavljali ostavljajući muslimanskim pokoljenjima zadivljujuće primjere junaštva i požrtvovanosti u… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | Abdullah Nasup | Sira | 56
0

Dešavanja pred Bitku na Hendeku

Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, ova bitka se odigrala pete godine po Hidžri, uz razilaženje među njima oko mjeseca i dana u kojem se desila. Imam El-Buhari u svom Sahihu bilježi da je Nafi’ rekao da ga je Abdullah ibn… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Abdullah Nasup | Sira | 55
0

Potvora na Aišu

Nakon što nisu uspjeli izazvati međumuslimanski sukob pokretanjem neznabožačkih trzavica, u ovom pohodu licemjeri su se pojavili sa potvorom. Okomili su se na Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, dom želeći nauditi Poslaniku,… Čitajte dalje

7. Maj 2013 | Abdullah Nasup | Sira | 54
0

Bitka Benul-Mustalik

Ibn Ubejj je imao sina, iskrenog vjernika, koji se zvao Abdullah. Kada je čuo šta je uradio njegov otac i da je o njemu objavljena sura, došao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, čuo sam da namjeravaš… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Abdullah Nasup | Sira | 53
0

Važni pohodi i šerijatski propisi nakon progona židova plemena Benu Nadir

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, rekao: „Podudario sam se sa odlukom svoga Gospodara u tri slučaja. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, kad bismo uzeli Mekami-Ibrahim kao mjesto za namaz’, i… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Abdullah Nasup | Sira | 52