informativniislamskičasopis

Sira

0

Dešavanja pred Bitku na Hendeku

Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, ova bitka se odigrala pete godine po Hidžri, uz razilaženje među njima oko mjeseca i dana u kojem se desila. Imam El-Buhari u svom Sahihu bilježi da je Nafi’ rekao da ga je Abdullah ibn… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Abdullah Nasup | 55
0

Potvora na Aišu

Nakon što nisu uspjeli izazvati međumuslimanski sukob pokretanjem neznabožačkih trzavica, u ovom pohodu licemjeri su se pojavili sa potvorom. Okomili su se na Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, dom želeći nauditi Poslaniku,… Čitajte dalje

7. Maj 2013 | Abdullah Nasup | 54
0

Bitka Benul-Mustalik

Ibn Ubejj je imao sina, iskrenog vjernika, koji se zvao Abdullah. Kada je čuo šta je uradio njegov otac i da je o njemu objavljena sura, došao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, čuo sam da namjeravaš… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Abdullah Nasup | 53
0

Važni pohodi i šerijatski propisi nakon progona židova plemena Benu Nadir

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, rekao: „Podudario sam se sa odlukom svoga Gospodara u tri slučaja. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, kad bismo uzeli Mekami-Ibrahim kao mjesto za namaz’, i… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Abdullah Nasup | 52
0

Bitka protiv plemena Benu Nadir i njihov izgon iz Medine

Neki učenjaci smatraju da se bitka protiv Benu Nadira odigrala šest mjeseci nakon Bedra, ali većina historičara i poznavalaca sire Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatra da se desila u mjesecu rebiul-evvelu četvrte godine po Hidžri.… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Abdullah Nasup | 51
0

Pokušaji destabilizacije islamske države nakon Bitke na Uhudu

Put da've je izuzetno težak. Daija se često suočava sa teškim zlostavljanjima pa i smrću, ali onaj ko je iskreno predan Allahu, njegova pogibija na tom putu je najveći lični uspjeh koji može postići jer će ga Allah primiti kao šehida, a šehidi kod Njega uživaju posebno mjesto.… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Abdullah Nasup | 50
0

Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu (drugi dio)

U ovom broju ćemo, Allahovom dozvolom, govoriti o zekatu na platu, zekatu na haram imovinu i zekatu na humanitarnu imovinu.… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | dr. Hakija Kanurić | 50
0

Prizori sa Uhuda nakon bitke

Nakon pogibije svog brata Hamze, došla je na Uhud. Pošto je Hamza bio izmasakriran, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je njenom sinu Zubejru b. El-Avvamu: ''Stigni je i vrati je da ne vidi šta su uradili sa njenim… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Abdullah Nasup | 49
0

Bitka na Uhudu

Ugledavši neke ashabe koji su odustali od borbe, Enes b. Nadr, radijallahu anhu, upitao je: ''Zašto ste stali?“, a oni su odgovorili: ''Ubijen je Allahov Poslanik!“ Na to im on reče: ''Šta će vam onda život kada njega nema? Ustanite i… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Abdullah Nasup | 48
0

Dešavanja pred Bitku na Uhudu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Uhudu je izvršio smotru mudžahida i vratio one koje je smatrao premladima da bi učestvovali u boju, a ostavio je one koje je smatrao sposobnima za borbu. Među onima koje je vratio bili su Abdullah b.… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | Abdullah Nasup | 47