informativniislamskičasopis

Sira

0

Bitka protiv plemena Benu Nadir i njihov izgon iz Medine

Neki učenjaci smatraju da se bitka protiv Benu Nadira odigrala šest mjeseci nakon Bedra, ali većina historičara i poznavalaca sire Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatra da se desila u mjesecu rebiul-evvelu četvrte godine po Hidžri.… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Abdullah Nasup | Sira | 51
0

Pokušaji destabilizacije islamske države nakon Bitke na Uhudu

Put da've je izuzetno težak. Daija se često suočava sa teškim zlostavljanjima pa i smrću, ali onaj ko je iskreno predan Allahu, njegova pogibija na tom putu je najveći lični uspjeh koji može postići jer će ga Allah primiti kao šehida, a šehidi kod Njega uživaju posebno mjesto.… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Abdullah Nasup | Sira | 50
0

Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu (drugi dio)

U ovom broju ćemo, Allahovom dozvolom, govoriti o zekatu na platu, zekatu na haram imovinu i zekatu na humanitarnu imovinu.… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | dr. Hakija Kanurić | Sira | 50
0

Prizori sa Uhuda nakon bitke

Nakon pogibije svog brata Hamze, došla je na Uhud. Pošto je Hamza bio izmasakriran, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je njenom sinu Zubejru b. El-Avvamu: ”Stigni je i vrati je da ne vidi šta su uradili sa njenim… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Abdullah Nasup | Sira | 49
0

Bitka na Uhudu

Ugledavši neke ashabe koji su odustali od borbe, Enes b. Nadr, radijallahu anhu, upitao je: ”Zašto ste stali?“, a oni su odgovorili: ”Ubijen je Allahov Poslanik!“ Na to im on reče: ”Šta će vam onda život kada njega… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Abdullah Nasup | Sira | 48
0

Dešavanja pred Bitku na Uhudu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Uhudu je izvršio smotru mudžahida i vratio one koje je smatrao premladima da bi učestvovali u boju, a ostavio je one koje je smatrao sposobnima za borbu. Među onima koje je vratio bili su Abdullah b.… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | Abdullah Nasup | Sira | 47
0

Bitka protiv židovskog plemena Benu Kajnuka

Kada je jedna muslimanka došla na pijacu Benu Kajnuka da proda neku robu, a potom otišla kod zlatara da kupi nakit, ukazala im se prilika. Muslimanka je sjela da sačeka svoj red i ljudi iz ovog plemena počeše je nagovarati da otkrije lice.… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | Abdullah Nasup | Sira | 46
0

Slučaj Ka'ba b. Ešrefa

Ovaj pjesnik je svojom poezijom i djelovanjem nanosio veliku štetu islamskoj državi čiji je građanin bio i pravo te države bilo je da ga kazni za kršenje njenih zakona i vrijeđanje njenih svetinja. Džabir b. Abdullah pripovijeda:… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Abdullah Nasup | Sira | 45
0

Vojne i društvene aktivnosti između bitki na Bedru i Uhudu

Nakon poraza na Bedru, mekkanski mnogobošci počeli su tražiti alternativni put za njihovu trgovačku razmjenu sa Šamom. Neki su predložili put preko iračkih brda, i zaista su i pošli tim putem. Predvodili su ih Ebu Sufjan, Safvan b. Umejje… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Abdullah Nasup | Sira | 44
0

Poslije bitke na Bedru

Džihad je vrhunac islama i nema bolje smrti od šehidske smrti. Allah je mudžahidima i šehidima pripremio posebne nagrade i stepene u Džennetu i zato će samo šehidi željeti da se vrate na dunjaluk pa da ponovo poginu kao šehidi. Došao je… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Abdullah Nasup | Sira | 43