informativniislamskičasopis

Ummet danas

0

Uloga mudžahida u pozivu povratku Kur'anu i sunnetu

Ova omladina bi sa braćom arapima često organizovala islamske dane i primali bi delegacije iz raznih gradova, brinući se za prevoz u selo Bočinju, gdje bi bio svima predstavljen da’vetski rad. Praktično bi pokazivali da se u svakom… Čitajte dalje

1. Maj 2008 | 24
0

Pismo islamske uleme zapadnjacima

Islamski ummet nije nemaran u praćenju bolnih i ponižavajućih scena od strane američkih vojnika u Ebu Gurejbu (Iraku) i Gvantenamu (Kubi), i scena gdje se vrijeđa Kur'an. Muslimani sa vidnim zaprepaštenjem promatraju napade na muslimane koji… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

O Muslimani, Gaza gori!!!

Djeca svaki dan gledaju kako im porodice ginu od izraelskih granata kupljenih od strane Amerike i ispaljenih pod šutnjom Arapa i ostalih muslimana. Teško li se njima, a i nama ostalima! Kako ćemo odgovoriti svome Gospodaru na Danu proživljenja… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

Islamski odgoj puterm obrazovnog sistema na islamskim principima

Pune dvadeset i tri godine traje proces objave i odgoja prve generacije muslimana, „zlatne generacije", koja je riječima i djelom pokazala iskrenu pokornost i privrženost islamu. Svaka stvar u našoj, zlatnim slovima ispisanoj, istoriji prve… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Fitna spava - neka je proklet ko je probudi (Treći dio)

U pokušajima da nas prikažu štetnim i lošim, straše narod nekakvim, tobož, našim namjerama rušenja IZ-a, ne bi li se narod, ljubomoran na IZ, okomio na nas. Pobijajući takve neistine pitamo: zar mi nismo dio IZ-a i kako se to postaje… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Fitna spava - neka je proklet ko je probudi (Drugi dio)

Kakav je trenutni trend u BIH i šire i što je tek početak,"vehabija" je negativac, uvjek krivac i za njega nema prava, pogotovo nije jednak nijednome s kim se spori počev od spora putem medija pa do suda. Zašto ne tražiti da se osude oni… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Nikab na lomači demokratije 

Rekao je Mustafa el-Šek'a, profesor islamske filozofije i član akademije islamskih istraživanja u Egiptu: "Napad na hidžab i nikab primjer je "hladnog" rata na islam. On je neprestani i raznoliki kršćansko-cionostički rat. Nekada bude… Čitajte dalje

| 36