informativniislamskičasopis

Velikani ummeta

0

Životni put šejha Albanija – ispisan njegovom rukom (treći dio)

Ovo je treći dio biografije šejha Albanija koja je nastala sakupljanjem šejhovih riječi koje je izrekao o sebi u raznim knjigama, spominjući mnogobrojne blagodati kojima ga je Allah obasuo.Napuštanje Ammana i odlazak u… Čitajte dalje

1. April 2016 | Munir Zahirović, prof. | 71
0

Životni put šejha Albanija – ispisan njegovom rukom (drugi dio)

U drugom dijelu nastavljamo sa biografijom šejha Albanija koja je nastala sakupljanjem šejhovog govora u kojem je on o sebi govorio u raznim knjigama, spominjući mnogobrojne blagodati kojim ga je Allah obasuo.Pozivanje u islam… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Munir Zahirović, prof. | 70
0

Životni put šejha Albanija – ispisan njegovom rukom

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, samo Njega obožavamo i samo od Njega pomoć tražimo, Njemu se utječemo od zla naših duša i loših djela. Koga Svevišnji Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Munir Zahirović, prof. | 69
0

Savjeti i preporuke Ebu Bekra, radijallahu anhu

Rekao je Ebu Bekr, radijallahu anhu: “Do nas je doprla vijest da će se na Sudnjem danu oglasiti glasnik koji će upitati: ‘Gdje su oni koji su praštali drugima?’ Potom će ih Uzvišeni Allah nagraditi onoliko koliko su oni bili u stanju… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Amir Durmić, prof. | 67
0

Abdullah b. Mubarek

Rekao je Ebu Usame: “Ibn Mubarek je kod učenjaka hadisa kao vođa pravovjernih kod ljudi.” Evzai je upitao nekog čovjeka: “Da li si vidio Abdullaha b. Mubareka?, a on mu je odgovorio: “Nisam.” “Da si ga vidio, bio bi presretan”,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | hfz. Sead Kumro | 57
0

Biografija šejha Ihsana Ilahija Zahira

Prijetnje su neprestano stizale i njegov život nalazio se u sve većoj opasnosti. Tako je bilo sve do 23. redžeba 1407. h.g. Tada je šejh prisustvovao simpoziju učenjaka koji je organizirala organizacija Ehlul-hadis. Na tom skupu… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 55
0

Šehid Haris ibn Suraka

Njena bol za sinom bila je prejaka. Kako bi ga samo grlila da joj se vratio živ i da je sada s njom. Koliko bi joj značilo da samo još jednom osjeti njegov miris. Samo još jednom, pa makar joj to bilo zadnje što je uradila na dunjaluku...… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Haris Hećimović | 53
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Vekila

Poslije svog preobraćenja iz sufizma u sljedbenika sunneta, upoznao je šejha Hamida el-Fekkijja, osnivača organizacije Ensarus-sunnetil-Muhammedijje u Misru. Šejh Abdurrahman el-Vekil postao je član ove organizacije koja je… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 53
0

Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa

Muhammed Halil Herras rođen je 1915. godine u gradu Šejn, u zapadnom dijelu Egipta. Godine 1926. upisao se na Al-Azhar, da bi 1940. godine, sa svojih 25 godina, diplomirao na Fakultetu za usulid-din. U tom periodu svog života bio je… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 52
0

Biografija šejha Muhammeda Hadima el-Fekijja

Kada su izgubili nadu da ljude mogu odvratiti od šejhove da’ve, odlučili su ga ubiti, pa su krenuli tražiti nekog da to izvrši za njih. Odabrali su čovjeka po imenu Mahrus Abdulhajj el-Džemel i rekli mu: ’’Kako možeš da slušaš… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 50