informativniislamskičasopis

Velikani ummeta

0

Šehid Haris ibn Suraka

Njena bol za sinom bila je prejaka. Kako bi ga samo grlila da joj se vratio živ i da je sada s njom. Koliko bi joj značilo da samo još jednom osjeti njegov miris. Samo još jednom, pa makar joj to bilo zadnje što je uradila na… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Haris Hećimović | Velikani ummeta | 53
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Vekila

Poslije svog preobraćenja iz sufizma u sljedbenika sunneta, upoznao je šejha Hamida el-Fekkijja, osnivača organizacije Ensarus-sunnetil-Muhammedijje u Misru. Šejh Abdurrahman el-Vekil postao je član ove organizacije koja je… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Ersan Grahovac, prof. | Velikani ummeta | 53
0

Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa

Muhammed Halil Herras rođen je 1915. godine u gradu Šejn, u zapadnom dijelu Egipta. Godine 1926. upisao se na Al-Azhar, da bi 1940. godine, sa svojih 25 godina, diplomirao na Fakultetu za usulid-din. U tom periodu svog života bio je… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | Velikani ummeta | 52
0

Biografija šejha Muhammeda Hadima el-Fekijja

Kada su izgubili nadu da ljude mogu odvratiti od šejhove da’ve, odlučili su ga ubiti, pa su krenuli tražiti nekog da to izvrši za njih. Odabrali su čovjeka po imenu Mahrus Abdulhajj el-Džemel i rekli mu: ’’Kako možeš da slušaš… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Ersan Grahovac, prof. | Velikani ummeta | 50
0

Šejh Ahmed Šakir

Šejh Ahmed Šakir se poslije šest godina provedenih u Aleksandriji vratio u Kairo (1909.), kada je njegov otac imenovan za povjerenika Vijeća učenjaka Azhara. U Kairu su se pred Ahmedom proširile mogućnosti stjecanja znanja i povezivanja sa… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Ersan Grahovac, prof. | Velikani ummeta | 49
0

Isječak iz biografije šejha Abdurrahmana es-Sa’dija

Šejh Abdurrahman es-Sa’di u Unejzi je obnašao dužnost svestrane vjerske ličnosti: bio je učenjak, učitelj, imam, hatib, muftija, vaiz, kadija, i imao je vjersku medresu koju su organizirano pohađali učenici. Ljudima bi predvodio… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Velikani ummeta | 48
0

Biografija šejha Bekra Ebu Zejda

Primjer pravednosti šejha Bekra Ebu Zejda je u reakciji prema jednom šejhu koji je napisao knjigu u kojoj je sakupio prigovore na račun jednog daije koji je uložio velike napore i napisao mnoga djela u službi islamu. Ovaj je tražio od… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | Velikani ummeta | 47
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Berraka

Na institutu i fakultetu učio je pred mnogim šejhovima, od koji su najpoznatiji: šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tefsira i usuli-fikha; zatim šejh Abdurrezzak Afifi, rahimehullah, koji je bio… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | Velikani ummeta | 45
0

Sjećanje na šejha Muhammeda el-Emina eš-Šinkitija

Šejh Muhammed el-Usejmin, rahmetullahi alejhi, kaže: „Bili smo učenici na Naučnom institutu u Rijadu, i sjedili smo u razredu, kada se neki šejh pojavio i ušao. Kada sam ga vidio, rekao sam: ’Ovo je jedan od beduina pustinje, ovaj nema… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | Velikani ummeta | 44
0

Iz riznice mudrosti Hasana el-Basrija

”Svoj pogled ni prema čemu nisam usmjerio, niti sam svojim jezikom ikada progovorio, niti sam svojom rukom išta dotaknuo, niti su moja stopala ikada korak napravila sve dok nisam razmislio da li se radi o pokornosti (Uzvišenom Allahu)… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Amir Durmić, prof. | Velikani ummeta | 43