informativniislamskičasopis

Velikani ummeta

0

Najpokorniji Allahov rob

Bilježi Ibn Ebi Hatim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike noću obilazio Medinu s ciljem da vidi u kakvom je stanju njeno stanovništvo i kako se odnose spram namaza i ibadeta. Prošao je pored kuće jedne starice i začuo… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Velikani ummeta | 38
0

Šejh Abdullah Gudejan

Kada je sav svijet uperio svoje poglede u Saudijsku Arabiju zbog njenog bogastva, a posebno u ovim danima ekonomske-imanske krize, ovaj Allahov rob, Abdullah Gudejan, bio je poznat po zuhdu i skromnosti, od mladosti pa i u ovim danima raskoša.… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | mr. Nihad Ljakić | Velikani ummeta | 37
0

Heroj rata i mira

U bitki na Hendeku jedan od nevjerničkih prvaka po imenu Amr b. Vudd el-Amirijj izađe pred muslimane te ih izazva na dvoboj. ”Ko će sa mnom na dvoboj izaći?”, upita on, ali odmah nije dobio odgovora. ”Ko je smion da se pred… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Amir Durmić, prof. | Velikani ummeta | 36
0

Šehid Konstantinopola

Kada je Ebu Ejjub, radijallahu ‘anhu, čuo poziv u džihad, uzeo je svoju sablju i koplje, uzjahao svoju mulu te se zaputio u boj. Njegovi sinovi stadoše ga odvraćati govoreći mu: ”Okani se toga, pa ti si starac u osamdesetim… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | Velikani ummeta | 35
0

Balkanski velikan dr. Aćif Skenderović

Tokom boravka u Krajini, nadajući se da osvane četvrtak, kako bi se uputili ka Sarajevu; ali dok čovjek kuje Allah određuje, naš šejh iznenada dobiva prve srčane napade. Šejh Aćif, i dalje svjestan… nije padao u komu, što je i… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Velikani ummeta | 35
0

Prvi mujezin u islamu

Sakupiše se vjernici na veliki dan. Dan kada su Kuds preuzeli muslimani, istinski monoteisti koji svoju vjeru nisu opoganili primjesama kufra i širka. Okupiše se najplemenitiji i najodabraniji ashabi, učesnici Bedra kao i učesnici prisege na… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Velikani ummeta | 34
0

Šehid iz mihraba

Nakon teškog smrtnog ranjavanja Omer, radijallahu ‘anhu, je naredio da mu se dovedu muslimanska djeca koja nakon što su ušla kod njega briznuše u plač. Omer je ljubio sve jedno po jedno i milovao ih po njihovim glavama. Tada je popio… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Velikani ummeta | 33
0

Muhaddis Ibn Salah

Ibn Salah rođen je u zemlji u kojoj je zastava džihada bila uzdignuta radi povratka Kudsa. Tadašnja islamska vlast dala je ogroman doprinos u podsticanju na stjecanje znanja kroz osnivanje medresa. Ulema je u ovo doba bila posebno poštovana i… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Velikani ummeta | 32
0

Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani

Bio je hatib u džamiji na Ezheru kao i u džamiji Amra b. El-Asa, radijallahu ‘anhu, u Kairu. Obavljao je mnoge važne funkcije u administraciji Mamelučke države i tako imao pregled na političke tokove u Egiptu i unutrašnje poslove.… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | Velikani ummeta | 31
0

El-'Izz Ibn Abdisselam

El-‘Izz se okrenu Sultanu i pozva ga: “O Ejjube, šta ćeš imati kao izgovor pred Allahom kad ti kaže: ‘O Ejjube, zar ti nisam podario vlast nad Misirom, a ti potom dozvolio prodaju opojnih pića’?” A vladar reče:… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | Velikani ummeta | 30