informativniislamskičasopis

Velikani ummeta

0

Šejh Ahmed Šakir

Šejh Ahmed Šakir se poslije šest godina provedenih u Aleksandriji vratio u Kairo (1909.), kada je njegov otac imenovan za povjerenika Vijeća učenjaka Azhara. U Kairu su se pred Ahmedom proširile mogućnosti stjecanja znanja i povezivanja sa… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 49
0

Isječak iz biografije šejha Abdurrahmana es-Sa’dija

Šejh Abdurrahman es-Sa’di u Unejzi je obnašao dužnost svestrane vjerske ličnosti: bio je učenjak, učitelj, imam, hatib, muftija, vaiz, kadija, i imao je vjersku medresu koju su organizirano pohađali učenici. Ljudima bi predvodio… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Biografija šejha Bekra Ebu Zejda

Primjer pravednosti šejha Bekra Ebu Zejda je u reakciji prema jednom šejhu koji je napisao knjigu u kojoj je sakupio prigovore na račun jednog daije koji je uložio velike napore i napisao mnoga djela u službi islamu. Ovaj je tražio od… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | 47
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Berraka

Na institutu i fakultetu učio je pred mnogim šejhovima, od koji su najpoznatiji: šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tefsira i usuli-fikha; zatim šejh Abdurrezzak Afifi, rahimehullah, koji je bio… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | 45
0

Sjećanje na šejha Muhammeda el-Emina eš-Šinkitija

Šejh Muhammed el-Usejmin, rahmetullahi alejhi, kaže: „Bili smo učenici na Naučnom institutu u Rijadu, i sjedili smo u razredu, kada se neki šejh pojavio i ušao. Kada sam ga vidio, rekao sam: ’Ovo je jedan od beduina pustinje, ovaj nema… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | 44
2

Iz riznice mudrosti Hasana el-Basrija

''Svoj pogled ni prema čemu nisam usmjerio, niti sam svojim jezikom ikada progovorio, niti sam svojom rukom išta dotaknuo, niti su moja stopala ikada korak napravila sve dok nisam razmislio da li se radi o pokornosti (Uzvišenom Allahu) ili o… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Amir Durmić, prof. | 43
0

Najpokorniji Allahov rob

Bilježi Ibn Ebi Hatim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike noću obilazio Medinu s ciljem da vidi u kakvom je stanju njeno stanovništvo i kako se odnose spram namaza i ibadeta. Prošao je pored kuće jedne starice i začuo… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Šejh Abdullah Gudejan

Kada je sav svijet uperio svoje poglede u Saudijsku Arabiju zbog njenog bogastva, a posebno u ovim danima ekonomske-imanske krize, ovaj Allahov rob, Abdullah Gudejan, bio je poznat po zuhdu i skromnosti, od mladosti pa i u ovim danima raskoša.… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | mr. Nihad Ljakić | 37
0

Heroj rata i mira

U bitki na Hendeku jedan od nevjerničkih prvaka po imenu Amr b. Vudd el-Amirijj izađe pred muslimane te ih izazva na dvoboj. ''Ko će sa mnom na dvoboj izaći?'', upita on, ali odmah nije dobio odgovora. ''Ko je smion da se pred svima sa mnom… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Amir Durmić, prof. | 36
0

Muavija - Vladar pravovjernih (Drugi dio)

Muavija b. Ebi-Sufjan, radijallahu 'anhuma, nakon što je postao halifom, bio je svjestan da ga je Uzvišeni Allah zadužio istom onom zadaćom, kojom je zadužio prije njega Ebu-Bekra, Omera, Osmana, Aliju i Hasana, radijallahu 'anhum, a to je… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15