informativniislamskičasopis

Velikani ummeta

0

Vladar pravovjernih - Velid b. Abdulmelik

Njegovo puno ime je Velid b. Abdulmelik b. Mervan b. Hakem b. Ebi-As b. Umejje, Ebu-Abdulaziz. Rođen je 50. god. po hidžri. Njegovo djetinjstvo i rana mladost uveliko su se razlikovali od mladalačkog života njegovog oca, halife Abdulmelika b.… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Vladar pravovjernih - Abdulmelik B. Mervan

Njegovo puno ime je Abdulmelik b. Mervan b. Hakem b. Ebi As b. Umejje, Ebu-Velid. Rođen je 26. god. po Hidžri u Medini. Djetinjstvo i mladost proveo je u blagoslovljenom gradu odrastajući među ashabima i tabi'inima, vrijedno učeći i… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Vojna osvajanja za vrijeme Muavije

Muavija b. Ebi-Sufjan, radijallahu 'anhuma, nakon što je uspostavio čvrstu i jedinstvenu vlast na svakom društvenom i vjerskom nivou, svoja razmišljanja okreće prema starom i isprobanom da'vetskom načinu izvođenja ljudi iz mraka neznanja… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | 17
0

Islamska drzava za vrijeme Muavije (III Dio)

Muavija, radijallahu 'anhu, je za vrijeme svoje vladavine uložio mnogo truda na društvenom uređenju islamske države, kao i na teritorijalnom širenju granica islamskog hilafeta. Slijedeći stope svojih dobrih prethodnika, Muavija, radijallahu… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Muavija - Vladar pravovjernih (Drugi dio)

Muavija b. Ebi-Sufjan, radijallahu 'anhuma, nakon što je postao halifom, bio je svjestan da ga je Uzvišeni Allah zadužio istom onom zadaćom, kojom je zadužio prije njega Ebu-Bekra, Omera, Osmana, Aliju i Hasana, radijallahu 'anhum, a to je… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Sjećanje na šejha Envera Ša'bana

Uzvišeni Allah je udovoljio i ispunio najveću želju šejha Envera ša'bana, rahimehullah. Ispunio mu je želju da bude ubijen na Njegovom, subhanehu ve te'ala, putu i da tako zadobije šehadet. šehadet šejha Envera je bio kruna na život pun… Čitajte dalje

| 27