informativniislamskičasopis

Žena muslimanka

0

Temelji bračnog života

Rekao je Uzvišeni Allah: ”Samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.” (Prijevod značenja El-Bekare, 228) Rekao je Ibn Kesir, rahimehullah: ”Tj. prednost u građi karaktera i moralu u položaju i izvršavanju… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 49
0

Hidžabu moj...

Hidžabu moj... blagodati moja... sjećam se onog jela koje sam spremala, zagorjelo je, jer sam tada zaboravila u kojem prostoru i vremenu se nalazim. I sjećam se, mili moj plaštu istine, kada mi rekoše da će me smatrati zaostalom na… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Muslimanka čije je ime trajno zabilježeno na svijetlim stranicama historije

Kada je Hadždžadž ubio njenog sina, poslao je po Esmu, radijallahu anha, da dođe kod njega, pa je ona odbila. Ponovo je poslao svoje izaslanike poručujući joj: "Doći ćeš mi ili ću ti poslati onoga ko će te meni dovući za tvoju kosu."… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 48
0

Odgoj ženske djece – poseban emanet

Znajući u kolikoj mjeri je u današnjem vremenu institucija islamske porodice na meti njenih neprijatelja, a posebno muslimanka, podsjetit ćemo roditelje na Allahovu predivnu nagradu za odgoj ženske djece, a potom navesti nekoliko savjeta u… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 47
0

Iskušenje ili ponos hidžabom

Demokratski obrazovane osobe (bez obzira na njihovo zanimanje i vjeroispovijest) zakazale su kad je u pitanju mahrama jer “mahrama krši kodeks kojim se zabranjuje isticanje vjerskih i nacionalnih simbola u pravosudnim (a samim tim i državnim)… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 46
0

Sedam bitnih principa o ženinom ukrašavanju i uljepšavanju u islamu

Svaka muslimanka treba da zna da je otkrivanje i razgolićavanje žene od najvećih težnji i ciljeva onih koji pozivaju u razvrat i širenje nemorala po Zemlji. Razgolićavanje je da žena pokazuje muškarcima, koji joj nisu bliža rodbina,… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | 46
0

Trudnoća i njeni propisi (drugi dio)

Islamski pravnici su jednoglasni u mišljenju da je trudnici i dojilji dozvoljeno da ne poste ukoliko strahuju od negativnih posljedica za svoje zdravlje ili zdravlje svoga djeteta (tj. fetusa). U tom slučaju obavezne su samo napostiti… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 45
0

Trudnoća i njeni propisi

Islam je jedina ispravna vjera do Kijametskog dana. Vjernik i vjernica u islamu nalaze odgovore za svako pitanje i nejasnoću. Nema nijednog pitanja a da u islamu nema odgovora na njega, svejedno radilo se o akidetskim, fikhskim, tefsirskim,… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 44
2

Muslimanka i zapošljavanje

Najzastupljenija od ovih posljedica je procentualno povećavanje stope nezaposlenosti jer od nadmetanja sa muškarcima u funkcijama koje su izrazite u njihovom domenu proizlazi nezapošljavanje određenog broja sposobnih muškaraca. Osim toga,… Čitajte dalje

14. Juli 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 43
0

Osjećajnost žene-prednost ili mahana

Činjenica je da je u hadisu spomenuta relativna nepotpunost, jer je općepoznato da kod žene osjećaji prevlađuju nad razumom, što se, s jedne strane, može smatrati nepotpunošću, a s druge strane može se smatrati suprotno, tj. da je… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | 42