informativniislamskičasopis

Žena muslimanka

0

Allahov Poslanik kao suprug

Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te'ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga "natjerati" da bude pažljiv, da je voli… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

Kavama

Rekao je Allahov Poslanik, 'alejhis-salatu ves-selam: "Prema ženama se lijepo odnosite, zaista je žena stvorena od rebra, a najiskrivljeniji dio u rebru je njegov gornji dio, ako ga hoćeš ispraviti slomićeš ga, a ako ga ostaviš ostaće… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
1

Svadba i njeni običaji

Nakon vjenčanja kod mnogih muslimana se uobičajilo međusobno razmjenjivanje burmi – prstenja, između mladenaca. Ovo nije od Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve sellem, upute i nije poznato da su to muslimani prakticirali u svojoj dugoj… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Stav islama prema abortusu

Krajem osamnaestog stoljeća, kao plod propagande čiji je cilj bio da se ograniči broj stanovnika na Zemlji i smanji njegov nagli porast, dolazi do izražaja pitanje abortusa. Prvi propagator ove ideje bio je Melsus, kršćanski sveštenik iz… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Patnje žene u Palestini

Kuća za svaku ženu predstavlja njenu malenu kraljevinu, gdje ona nastoji da je očuva. Zbog toga rušenje kuća koje koriste židovski okupatori kao zajedničko kažnjavanje ostavlja najteže posljedice na palestinsku ženu. Obično židovi… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

S njima lijepo živite !!!

Kako bi se spriječili bračni problemi, svaka djevojka bi prije same udaje trebala da nauči međusobna bračna prava. Kolika su suprugova prava i do kojih granica dosežu. Da je to ibadet za koji slijedi nagrada ukoliko ga se istinski… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Razlozi traženja poništenja braka od strane žene

Islamski pravnici su saglasni da žena nema pravo tražiti poništenje braka zbog nemogućnosti muža da isplati mehr muehhar (odgođeni) ako je pristala da ga odgodi. (Redul-muhtar, 3/143.) Međutim, razišli su se u slučaju ako je muž u… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Muslimanska porodica u vrijeme Hadždža

Sestro moja, neka tvoji hadždžijski ihrami budu ihrami bogobojaznosti i čednosti. Znaj da muslimanka nema određenog ihrama kao muškarac, iako mnogi imaju takvo ubjeđenje. Nastoj da tvoja odjeća i sama tvoja pojava bude što manji izvor… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
0

Doček najdražeg gosta

Kuhinja je mjesto gdje svaka domaćica provede pola radnog dana. Nemojmo dozvoliti da naši Ramazanski dani prođu na taj način. Tačno je da moramo pripremati hranu i brinuti se o porodici. Ali u Ramazanu uradimo to na razuman i mudar način.… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

Željela bih ovakvu majku

Želim da moja i svaka majka muslimanka bude najistaknutijih islamskih osjećaja. Da je oštroumna i razborita, kako bi joj to osvjetlilo obilježja na putu kojim će ići prilikom odgoja djece, slijedeći pri tome brojne načine u Poslanikovom,… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | 25