informativniislamskičasopis

Žena muslimanka

0

Vrućina i razgolićavanje

Sestro moja, nisam iznenađena kad vidim Slađanu, Jadranku, Mariju i njima slične kako hodaju razgolićene i "prodaju" svoja tijela na ulici. One nemaju vjere i ubjeđenja, a onaj ko… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | 25
0

Brak prijatelja

Prvo što je izazvalo reakciju je sam naziv ovog braka jer je u uskoj vezi sa nazivima i izrazima "boy-friend" i "girl-friend" koji asociraju na seksualnu slobodu, neobavezujuće veze i zabavljanje, dok mi u šerijatskim… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | 25
0

Prisjeti se, moja sestro!!!

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
1

Počasti žene u Islamu

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je izjednačavanje između oba spola, osim u nekim… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Žena i ukrašavanje

Želja za uljepšavanjem i ukrašavanjem je prirodna i urođena stvar kod žena. I Šerijat, također, traži od žene da se uljepšava i ukrašava svome mužu. Da nije tog uljepšavanja i vođenja brige o svome izgledu, kako unutarnjem tako i… Čitajte dalje

1. Maj 2008 | 24
0

Pismo supružnicima

Ukoliko se odlučiš da se ženiš s drugom ženom, prije same odluke čini mnogo istigfar Allahu, subhanehu ve te'ala, savjetuj se s onim u koga imaš povjerenja, čijom si vjerom i moralom zadovoljan. Nemoj da ti padne napamet da kada svojoj prvoj… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

Brak radi sticanja papira

U posljednje vrijeme aktuelan je tzv. brak koji se sklapa radi sticanja papira (boravišne vize, državljanstva i slično) u nekoj od zapadnih zemalja. Tako čovjek, da bi mogao da boravi i radi u nekoj zemlji, a u nemogućnosti je da drugačije… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
1

Stid je ukras muslimanke

Stid je osobina na koju islam podstiče kako muškarce tako i žene, jer je to osobina koja sa sobom donosi svako dobro, s tim da je stid izraženiji kod žene shodno njenoj ženskoj prirodi i tjelesnoj građi: "Zar one koje u ukrasima rastu i… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Brak misjar

Misjar je vrsta braka koja se pojavila u skorije vrijeme. Najprije u Saudijskoj Arabiji u oblasti Kasim, a zatim se raširila na druge zemlje arapskog zaljeva, a onda i u druge islamske zemlje. Riječ "misjar" u običnom,… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Islam je dovoljan da usreći muslimanku

Od pitanja kojima je islam predao veliku pažnju je svakako pitanje žene u islamu i onoga što joj pripada u njemu i onoga čemu se dužna pokoriti. Niti jedna vjera mimo islama nije, niti će je moći počastiti i prema njoj pravedna biti, kao… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20