informativniislamskičasopis

uzor

0

Šejh Ahmed Šakir

Šejh Ahmed Šakir se poslije šest godina provedenih u Aleksandriji vratio u Kairo (1909.), kada je njegov otac imenovan za povjerenika Vijeća učenjaka Azhara. U Kairu su se pred Ahmedom proširile mogućnosti stjecanja znanja i povezivanja sa… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 49
0

Bogobojaznost ispravnih prethodnika

● Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: ''Ko posije nešto dobro, požnjet će dobro, a ko posije nešto loše, požnjet će kajanje. Svako će požnjeti ono što je zasadio.''● Kada je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bio na… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | hfz. Sead Kumro | 49
0

Obogatimo svoje živote vjerovjesničkim odgojem

Kome se naša djeca obraćaju kada imaju probleme? Ocu ili majci? Ili im se nikako ne obraćaju, već rješenje traže na internetu, u lošem društvu ili negdje treće? Ko je našoj djeci uzor? Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ili… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | hfz. Nedim Botić, prof | 52
0

Organizacija džemata kroz primjer vjerovjesnika Sulejmana

Pred Sulejmanom, alejhis-selam, sakupile su se njegove vojske u četama, redovima postrojene. Svaka četa imala je svoga predvodnika, vođu, koji je vodio brigu o svojim vojnicima, kojima je bio zadužen. Postavljao bi ih na njihova mjesta i… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 53
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Vekila

Poslije svog preobraćenja iz sufizma u sljedbenika sunneta, upoznao je šejha Hamida el-Fekkijja, osnivača organizacije Ensarus-sunnetil-Muhammedijje u Misru. Šejh Abdurrahman el-Vekil postao je član ove organizacije koja je… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 53
0

Šehid Haris ibn Suraka

Njena bol za sinom bila je prejaka. Kako bi ga samo grlila da joj se vratio živ i da je sada s njom. Koliko bi joj značilo da samo još jednom osjeti njegov miris. Samo još jednom, pa makar joj to bilo zadnje što je uradila na dunjaluku...… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Haris Hećimović | 53
0

Poslanikove metode u ispravljanju grešaka kod dječaka

Kada je dijete na izletu, putovanju ili za sofrom, ponaša se prirodno, bez pretvaranja ili uljepšavanja, i ako tada učini grešku, u tom slučaju odgajatelj ili učitelj obavezan je da to ispravi jer su prilike odgovarajuće za to. Od Enesa,… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 56
0

Principi traženja znanja kod prvih generacija

Imam Ibn Abdul-Berr el-Kurtubi (umro 463. h.g.) svojim senedom prenosi od Alije b. Hasana b. Šekika da je rekao: “Čuo sam Abdullaha ibn Mubareka (umro 181. h.g.) kako kaže: ‘Početak znanja je nijjet, zatim pomno slušanje, zatim… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 57
0

Abdullah b. Mubarek

Rekao je Ebu Usame: “Ibn Mubarek je kod učenjaka hadisa kao vođa pravovjernih kod ljudi.” Evzai je upitao nekog čovjeka: “Da li si vidio Abdullaha b. Mubareka?, a on mu je odgovorio: “Nisam.” “Da si ga vidio, bio bi presretan”,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | hfz. Sead Kumro | 57
0

Skrušenost tabiina i generacija poslije njih

Neki su ljudi Amiru b. Abdulkajsu spomenuli nedostatak koncentracije u namazu, pa je rekao: “Vi to osjećate? Tako mi Allaha, draže mi je da se vrhovi kopalja zabodu u moju utrobu nego da osjetim nedostatak koncentracije u svom namazu.”… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | Ersan Grahovac, prof. | 58