informativniislamskičasopis
0

Allahov poslanik Salih

Jedan od naroda koji su nekada davno živili bio je i narod zvani Semud. Kao i mnogima prije njih, šejtan je lagao i nagovorao ih na zlo, te su sami sebi od kamenja i drveća pravili razne kipove, a zatim ih smatrali bogovima. Onda su od tih kamenih i drvenih kipova tražili da im pomognu u raznim problemima i da ih izliječe kada su bolesni i mnoge druge stvari. Drugim riječima oni su, umjesto Allaha, obožavali i vjerovali u lažne bogove, a to je nešto strašno, jer će svi oni koji vjeruju u lažne bogove, a ne u Allaha, zauvijek biti bačeni u vatru. šejtan je to vrlo dobro znao i zbog svoje podlosti želio je da što više ljudi ide sa njim u džehennem.

Zato je njima Uzvišeni Allah poslao poslanika da ih opomene kako bi se spasili i ne bi završili u vatri. Taj poslanik se zvao Salih. Salih, ‘alejhisselam, im je govorio: "Narode moj, obožavajte samo Allaha. Nema drugog boga osim Allaha." Oni se na to naljutiše i rekoše mu: "Mi ne poznajemo tvoga boga. Ti si samo opčaran. A ako hoćeš da ti povjerujemo, učini da se dogodi neko čudo. Dokaži tako da te zaista Allah poslao."

Tada kod Saliha, 'alejhisselam, dođe melek Džibril i obavijesti ga da će im Allah dati čudo, kako bi povjerovali. Istoga trenutka jedna stijena u njihovoj blizini se raspukla, a iz nje se pojavila prelijepa kamila. Ljudi su gledali iznenađeno, jer se čudo koje su tražili zaista dogodilo i to pred njihovim očima. Nisu više mogli reći da Salih laže i da mu Allah nije ništa objavio. Ali šejtan nije prestajao sa svojim lažima,pa ih je počeo ubjeđivati i govoriti im da je Salih, 'alejhisselam, čarobnjak i da mu opet ne trebaju vjerovati.

Salih, 'alejhisselam, im reče: "Ostavite kamilu na miru i pustite je da jede i pije gdje hoće, jer ona je ispit za vas?" Morali su kamilu pustiti da jede i pije gdje hoće, jer bi tako dokazali da žele da budu pokorni. Nažalost, opet nisu povjerovali Salihu, ‘alejhisselam, i govorili su kako se brinu za svoje rezerve vode i žalili se na kamilu govoreći da pije puno vode. Ali koliko god je vode kamila pila, količina vode se nije nimalo smanjivala. Čak im je zauzvrat davala toliko mlijeka da su se svi, ama baš svi, mogli napiti.

Međutim, oni su na to sve skovali grozan plan i ubili kamilu koju im je Allah poslao. Još rekoše nakon toga Salihu, 'alejhisselam: "Kamila je mrtva, pa zašto nas ne stigne kazna od tvog boga, ako uopšte postoji." Na to im Salih, 'alejhisselam, ljut na njih, prenese ono što ga je Allah obavijestio i reče: "Zabavljajte se u svojim kućama još tri dana, a nakon tri dana doći će vam Allahova kazna."

Nisu se pokajali, niti zatražili od Allaha da im oprosti, nego su u nevjerici iščekivali šta će se dogoditi. Nakon tri dana začuli su smrtonosnu lomljavu i zaleđeni od straha slušali kako se u komadiće mrve njihovi lažni bogovi. Izgledalo je kao da ništa na površini zemlje neće ostati na svome mjestu, a sa neba su padale stijene i kamenje.

Salih, 'alejhisselam, je još prije po Allahovom naređenju sa nekolicinom onih koji su mu bili vjerovali, izašao iz grada i spasio se. A od onih koji su ostali, niko nije ostao živ. SubhanAllah. Tako je završio narod Semud; narod koji je tražio pomoć od lažnih bogova, koji ni sami sebi nisu mogli pomoći niti od Allahove kazne se sačuvati.

1. Februar 2007 | 16

Komentari: Nema komentara

Komentirajte