informativniislamskičasopis
0

Allahovo lijepo ime El-Džebbar

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El Džebbar. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se jedanput u Kur’anu, u suri El Hašr: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Onaj kojem se sve potčinjava, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” (El-Hašr, 23.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ruku‘u i na sedždi govorio je: “Subhane Zil-džeberuti vel-melekuti vel-kibrijai vel-azame/Neka je slavljen vlasnik džebberuta...” (Ebu Davud i Nesai.)

U arapskom jeziku El-Džebbar ima značenje: onoga koji sve sebi potčinjava na ono što on hoće, onaj koji pomaže druge u nevolji i siromaštvu pa ih opskrbljuje i čini imućnim, onaj koji je snažni, veliki i uzvišeni, onaj koga niko ne može poniziti niti sebi potčiniti

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

19. Septembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 86

Komentari: Nema komentara

Komentirajte