informativniislamskičasopis
0

Allahovo lijepo ime El-Muhejmin

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Muhejmin. U Allahovoj knjizi, Kur’anu, Allahovo lijepo ime El-Muhejmin spominje se samo jedanput. Tako Uzvišeni Allah kaže: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega – Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi; hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje Mu smatraju ravnim.” (El-Hašr, 23)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

5. Januar 2019 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 88

Komentari: Nema komentara

Komentirajte