informativniislamskičasopis
0

Da li ste znali - Broj 19


  • Da li ste znali da nije dozvoljeno prisiljavanje druge strane na ljekarski pregled prije sklapanja braka, jer sam postupak predstavlja uvođenje i dodavanje novog uslova prilikom sklapanja braka za koji ne postoji dokaz. (Islamski pravni kolegij u Mekki, ševal, 1424. H. g.)

  • Da li ste znali da ukoliko se dijete već formiralo u stomaku, formirao se njegov spol muški ili ženski, da nije dozvoljeno mijenjati ga u drugi spol jer bi to bilo mijenjanje Allahovog stvaranja. Međutim, ukoliko se na djetetu primjete znakovi ženskog i muškog spola, dozvoljeno je liječenje kako bi se sličnosti otklonile, svejedno da li se to učinilo hirurškim zahvatima ili putem hormona. (Islamski pravni kolegij u Mekki, redžeb, 1409. h.g. i Vijeće velikih učenjaka, safer, 1413. h.g)

  • Da li ste znali da je dozvoljeno presađivanje organa s jednog dijela tijela na drugo iz preovladavajuće koristi. Takođe, dozvoljeno je odstraniti organ zbog bolesti, ukoliko za njim postoji potreba, premjestiti na drugo tijelo. Dok, nije dozvoljeno presađivanje organa sa živog čovjeka na drugog, ako bi pri tome prestao život prvog čovjeka, poput presađivanja srca, ili da njegov život bude doveden u pitanje, poput presađivanja obadva bubrega. Dozvoljeno je presađivanje organa mrtvog čovjeka koji su od životnog značaja po druge ljude, pod uslovom da je mrtvi to ostavio u oporuci ili da to njegovi nasljednici poslije njegove smrti dozvole. I svakako dozvoljenost presađivanja organa se uslovljava da ne bude putem trgovine. (Islamski pravni kolegij u Mekki, džumadel-ahir, 1408. h.g)

  • Da li ste znali da nije dozvoljeno koristiti audio-zapis bismille pri klanju.

  • Da li ste znali da je osnova pri klanju životinje lijepo i smireno klanje bez paćenja i onesvješćivanja, osim ako se ne može savladati životinja i smiriti nikako drugačije do osvješćivanjem i ošamućivanjem. U takvom slučaju klanje je ispravno samo pod uslovom da onesvješćivanje životinje ne bi dovelo do njene smrti ako bi se ostavila u takvom stanju. (Islamski pravni kolegij u Sudanu, 1421. H.G)

 

1. Juli 2007 | 19

Komentari: Nema komentara

Komentirajte