informativniislamskičasopis
0

Da li ste znali - broj 36

Je li muslimanu dozvoljeno da odabere lakše mišljenje kada se desi razilaženje među učenjacima 

PITANJE:

 Kada se učenjaci raziđu oko određenog pitanja, čujemo mnoge kako kažu: ''Dobro, pošto u ovom pitanju postoji razilaženje, ja ću za sebe odabrati najlakše mišljenje.“ Je li ovo ispravno rasuđivanje? Ako nije, kako da čovjek odabere mišljenje u pitanjima u kojima se učenjaci razilaze?

ODGOVOR:

 Nije ispravno da musliman odabire najlakše mišljenje jer na takav način on će zapostaviti šerijatske naredbe u potpunosti ili većinu njih. U većini šerijatskih pitanja postoji razilaženje, a davno je rečeno: ''Ko bude slijedio olakšice, taj će otpasti od vjere.'' Na čovjeku je da odabere najispravnije mišljenje s obzirom na dokaz, ukoliko bude sposoban da promatra i upoređuje dokaze. Ukoliko nije sposoban za to, onda neka slijedi učenjaka koji je za njega najučeniji, najbogobojazniji i najbolje se pridržava vjere.
6. Maj 2010 | 36

Komentari: Nema komentara

Komentirajte