informativniislamskičasopis
0

Djela čija nagrada dostiže nagradu hadža

Dani hadža su za nama. Onima koje je Uzvišeni Allah počastio da ove godine obave petu islamsku obavezu, ostaje da mole Uzvišenog da primi njihove ibadete i da se nadaju da je njihov hadž mebrur – primljen kod Allaha. Ovi drugi koji su ove godine bili spriječeni obići Kabu u danima hadža, ostaje dova i nada da će ih Uzvišeni počastiti tim putovanjem u nekoj od narednih godina.

No, imajući u vidu da je naš Gospodar za Sebe rekao da je Onaj čija je dobrota neizmjerna (apsolutna, koja nema granicu, sura El-Enfal, 29), On je Svojim robovima u danima poslije hadža, pa sve do hadžskih dana sljedeće godine, ostavio priliku da kroz razne vrste ibadeta dostignu nagradu dobrovoljnog hadža (koji nije obavezan, a to je svaki hadž koji se obavlja poslije prvog obavljenog). Mi ćemo u narednim redovima navesti nekoliko djela, kojima nas je podučio Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, a za koje će onaj ko ih uradi dostići nagradu kao da je obavio dobrovoljni hadž.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

19. Septembar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 86

Komentari: Nema komentara

Komentirajte