informativniislamskičasopis
0

Šejtanski net

Dok je svoju priču Halid pričao na televiziji, kroz plač je govorio: "Promjenio sam društvo i udaljio sam se od staroga. Družio sam se sa dobrim ljudima kako je to od mene tražio da'ija. Promjenio sam broj mobitela kako bi zatvorio vrata šejtanu. Izmijenio sam svoj loši život sa boljim. Spoznao sam Allaha i saznao da ćemo doći pred Njega. Plačem za onim što je bilo i što sam učinio. Koliko sam samo osoba pokvario. Koliko je djevojaka koje su mogle imati lijep život otišlo mojom krivicom na put nemorala. Plašim se i strahujem od stajanja pred Uzvišenim!". Halid je nakon pokajanja počeo zajedno sa suprugom da uči Kur'an napamet i da prisustvuje vjerskim kursevima i predavanjima.


Dječak Halid je od šest mjeseci ostao bez oca. Njegova majka, u njegovoj osmoj godini, se udaje za osobu koja ima ružan odnos prema njemu. Zbog tog lošeg odnosa od strane očuha, Halid je osjećao sve više gubitak svoga oca. Odselili su se sa sela u grad. U školi upoznaje "društvo" koje ga podučava lošim običajima koji se oslikavaju u nemarnosti prema učenju i ružnim moralnim osobinama. Naravno niko ga ne prati u školi niti pita za njegovo učenje i vladanje. Očuh se neodgovorno ponaša prema njemu i njegovom učenju. Halid napušta kuću nakon očuhovog progona i udaraca koje mu je ovaj redovito davao. U prvo vrijeme je stanovao sa neoženjenim osobama starijim od sebe. Majka bi se ponekad raspitivala za njega, ali to nije bila briga koja je bila potrebna Halidu. A i sam Halid je putem komšija pokušavao biti upoznat sa stanjem svoje porodice, prvenstveno majke, s tim da ih nije posjećivao. U tih šest mjeseci, koliko je proveo sa neoženjemim osobama, naučio je loše običaje. Noćna sijela do pred zoru, lutanje po ulicama, krađa, razbojništvo i uznemiravanje ljudi su postala normalna stvar kod Halida. Nakon tog vremena, zbog neimanja novca i krova nad glavom, vraća se na selo kod nene - očeve majke. Stanovao je kod nje u prostranoj kući, u prostorijama koje su bile odvojene samo za njega. Upoznao je i u tom mjestu ponovo loše društvo koje ga je redovito posjećivalo. Za vrijeme tih posjeta odali bi se lošim običajima; kao što su noćna sijela do zore, gubljenje vremena, zabava, gledanje "nemoralnih" filmova itd... Loše društvo upoznaje ga sa ženama sa kojima je imao zabranjene veze i odnose. Putuje po prvi put, zajedno sa svojim lošim društvom, van svoje države, u svojoj šesnaestoj godini, te naravno i na tom putovanju se odaju pijanstvu i zabranjenim vezama sa ženama. Zatim se Halid ženi i Allah ga opskrbljuje sa djevojčicom. Ali vrlo brzo je zanemario svoju suprugu, nije joj pridavao pažnju, čak više, varao je suprugu sa drugim ženama. Odlazio je u "javne kuće" ne krijući to od drugih. Kad je Halidova supruga saznala za Halidov nemoralni život počeli su porodični problemi. Njegova supruga je odlučila da ga napusti, ali kasnije zbog napora dobrih ljudi ponovo mu se vraća, s tim da su bile vidljive bračne posljedice od porodičnih razmirica. Halidov radni kolega je jedne prilike predložio Halidu da kupi kompjuter i na taj način uđe u novi svijet – naravno, svijet grijeha. Nakon što ga je Halid poslušao i kupio kompjuter, ovaj ga je podučio kako da ga koristi. Prvo je ušao u svijet „chata“ u obliku pisanja, zatim razgovora i na kraju kamerom, tj. slikom, a sve sa ciljem da stekne "prijatelje". Preko messengera je upoznao "prijatelja" koji ga je uveo u svijet upoznavanja i druženja sa ženama na nedozvoljen način. „Prijatelj“ ga je uveo na forume. Ubrzo je Halid postao jedan od administatora, a to sve sa ciljem da bude privlačniji i popularniji kod žena. Iznova su nastali novi porodični problemi. Supruga je želila da ga ponovo napusti i da ide kod svojih, ali zbog suprugovog nemarnog odnosa i straha da je više neće vratiti ostaje u porodičnoj kući. Pored obećanja da će ostaviti kompjuter i internet, nakon kratkog vremena nastavio je po starom. Izolirao bi se sa kompjuterom u zasebnu prostoriju, a zatim bi se zaključao, kako bi bez promatranja od strane drugih radio ono što mu šejtan došapne. Svoju vlastitu djecu je također zapostavio i nije im pridavao nikakvu pažnju. Zahvaljujući svome „prijatelju“ bio je stalni član "nemoralnih" soba. Upoznao je židovkinje koje su ga nagovorile da otvori poseban „kutak“ za muslimanke-arapkinje, koje će da izlažu svoja tijela za njega i druge članove foruma. Tako je tragao za potecijalnim "radnicama" i na tome putu koristio je razne metode, kako bi ih privolio na to. Glavna metoda je bila novac, kojeg je dobivao od donatora - židovkinja. Ova „grana“ biznisa je napredovala i brzo se širila. Prvo su se našle "radnice" koje su u početku bile strankinje, ali poslije određenog vremena se pojavljuju i muslimanke - arapkinje, čija pojava izaziva čuđenje i kod samih članova foruma. Halid je bio u svemu ovom glavni administrator ove „grane“ biznisa sa svim ingerencijama i privilegijama, dok židovkinje, kao glavni donatori, su vršile neprestanu „edukaciju“, te su pratile rad „sobe“ sve dok se nisu uvjerile da stvari idu kako su zamislile i da polahko ostvaruju svoj planirani cilj rušenja islamske akide i morala. Dok su Halid i članovi foruma iz dana u dan ustrajavali u nemoralu, iznenada se dešava jedan stravičan prizor ili događaj. Jedna od muslimanki-arapkinja, koja je izlagala svoje nago tijelo članovima foruma putem kamere i glasa je umrla u toku vršenja svoga "posla". Svi posjetioci foruma su to uživo vidjeli. Komentari "posmatrača" na pomenuti događaj priliče njihovom moralu i ne zaslužuju da se spomenu. Halid, kao administrator sobe, nije vjerovao šta se desilo i da je „zabavljačica“ umrla. Pokušao je da je nazove putem mobilnog telefona, ali nije odgovarala. Poslije ovog stravičnog događaja broj članova sobe se smanjio. Neki su uzeli pouku iz njega, a neki su pobjegli. Drugi dan ga je nazvala njena sestra sa njenog mobitela i obratila mu se riječima: "Ti si Halid?“ „Da - ja sam Halid.“, odgovorio je. Rekla je: „Dovoljan mi je Allah i divan je On pomagač. Moja sestra je umrla. Ti si znao njeno stanje, tj. da je bila pušćenica. Mi smo je upozoravali i znali smo na koji način je to radila. Zaključala bi svaki put vrata. Mi smo ovaj put razvalili vrata i našli smo je mrtvu na zemlji a program je radio. I ona je sada otišla Allahu. A poznato nam je da će svako biti proživljen onako kako je umro.“ Rekla mu je da on snosi dio odgovornosti za smrt njene sestre i da će biti pitan za sve što je uradio. Nedugo zatim, Uzvišeni i Samilosni Allah je htio da se Halid pokaje. Oženio je zatim drugu ženu koja je pamtila pola Kur'ana i koja je pozitivno utjecala na njega. Također jedan od islamskih misionara –da'ija ulazi u Halidovu sobu s ciljem da ga poziva da se pokaje i ostavi taj šejtanluk, a sa njim je pozivao i ostale članove sobe. Članovi su tražili od Halida da ga "izbaci", ali on na vlastito čuđenje i suprotno običaju kojeg je do tad imao, nije ga "izbacio", već je ponavljao kur'anski ajet kojeg je da'ija pisao. Halid je nakon nekoliko susreta sa da'ijom uzeo njegov broj telefona i e-mail adresu, a zatim ga je nazvao. Pojasnio mu je svoju veze sa forumom i nemoralnim sobama, te obznanjuje svoje pokajanje. Traži od da'ije savjet, a on mu savjetuje da otjera šejtana od sebe; da se okupa, abdesti i klanja dva rekata iskreno - Allaha radi. Halid se okupao i klanjao je dva rekata, s tim da nije znao kako se klanja. Tražio je sedžadu jer nije znao gdje stoji. Njegova supruga ga je pitala zašto traži sedžadu. Rekao joj je da hoće da klanja. Plakao je dok je klanjao. Žena ga je čula kako plače na sedždi i mnogo se tome obradovala, nazvala je svoje da ih obavijesti o ovoj radosnoj vijesti i da im kaže da u njemu ipak ima dobra. Dok je svoju priču Halid pričao na televiziji, kroz plač je govorio: "Promjenio sam društvo i udaljio sam se od staroga. Družio sam se sa dobrim ljudima kako je to od mene tražio da'ija. Promjenio sam broj mobitela kako bi zatvorio vrata šejtanu. Izmijenio sam svoj loši život sa boljim. Spoznao sam Allaha i saznao da ćemo doći pred Njega. Plačem za onim što je bilo i što sam učinio. Koliko sam samo osoba pokvario. Koliko je djevojaka koje su mogle imati lijep život otišlo mojom krivicom na put nemorala. Plašim se i strahujem od stajanja pred Uzvišenim!". Halid je nakon pokajanja počeo zajedno sa suprugom da uči Kur'an napamet i da prisustvuje vjerskim kursevima i predavanjima. Staro društvo mu je prijetilo zbog napuštanja, čak i sa ubistvom, ali je on ostao ustrajan i svoja iskustva sa interneta je mobilisao u službu islamske da've. Otvorio je "islamsku sobu" u kojoj se redovito održavaju predavanja i uči Kur'an napamet. Također je otvorio islamski forum. Halidova poruka momcima i djevojkama su Allahove riječi, kako stoji u prevedenom značenju ajeta: "Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi obožavaju!“(Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56.)

Izvor: Islamski satelitski kanal Medžd, intervju sa Halidom.

9. Novembar 2009 | 33

Komentari: Nema komentara

Komentirajte