informativniislamskičasopis
0

Željela bih ovakvu majku

Želim da moja i svaka majka muslimanka bude najistaknutijih islamskih osjećaja. Da je oštroumna i razborita, kako bi joj to osvjetlilo obilježja na putu kojim će ići prilikom odgoja djece, slijedeći pri tome brojne načine u Poslanikovom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odgoju i na taj način se zaštiti i usmjeriti daleko od spletki koje nam kuju neprijatelji ovoga ummeta.

Želim da moja i svaka majka muslimanka bude na velikom stepenu obrazovanja i svijesti o onome što se dešava oko nje, od spletki i intriga koje se planirano i sa preciznošću spletkare oko nje, kako bi je odvratili od njenog glavnog zadatka - odgoja njene djece koja su mladost i budućnost islama, i njegova čvrsta odbrana.

Želim da moja i svaka majka muslimanka bude ubjeđena da funkcija "majka muslimanka" nije skučena samo na pažnju djece po pitanju jela, pića i odjeće. To je dar koji joj je dat od Allaha i velika odgovornost kojom ju je Allah obavezao i za koju će polagati račun. Ona je odgovorna za odgoj djece i zato taj odgoj treba da bude islamski odgoj, utemeljen na plemenitim moralnim osobinama. Samo tako će djeca narastati pripremljena da preuzmu odgovornost, sposobni da šire islam sa vjerničkim srcima i čistim dušama.

Želim da moja i svaka majka muslimanka "zasije" islamsku akidu u srca muslimanske djece, da ih uputi ka spoznaji halala i harama. Da ih privikava na ibadete koji su primjerni njihovim godinama, kao što je namaz, post i sadaka. Budi ta koja će "osvježiti" njihove uši sa pričama iz sire, pričama o islamskim junacima i učenjacima, kako bi sa time pobudila ljubav u njihovim srcima naspram znanja, aktivnosti, hrabrosti i džihada na Allahovom putu.

Želim da moja i svaka majka muslimanka bude pravedna prema svojoj djeci, da ih ne obespravljuju i čine im nepravdu. Nemoj da te strast ponese pa da "nagneš" nekom od djece i da daješ prednost jednom nad drugima, nego ih sve "zagrni" tvojom ljubavlju i pravednošću. Spoznaj međusobne razlike među njima kako fizičke tako i psihičke, kako ne bi od njih tražila nešto iznad njihovih mogućnosti, jer između njih postoje razlike fizičke, psihičke, kao i razlike u godinama i polovima.

Želim da moja i svaka majka muslimanka čuva mirnoću porodičnog doma od nesuglasica i svađa koje dovode do poremećaja i slabljenja dječije ličnosti, već za svaku situaciju da se vrati na Poslanikov život i živote njegovih ashaba, kao izvor sa kojeg će piti u svim događajima u njenoj kući.

Želim da moja i svaka majka muslimanka zna da je ona uzor njenoj djeci, svod njihovih pogleda i svjetiljka njihovih života. Ukoliko ona bude pažljiva i proprati riječi sa djelima usadit će kod njih ispravno vaspitanje i lijepe običaje, te će od njih učiniti dobru omladinu koja će biti nada islama.

Želim da moja i svaka majka muslimanka pruži priliku djeci da se naslađuju u njihovom djetinjstvu kroz zabavu i igru. Da im izabere pogodne igračke shodno njihovim godinama, porodičnim mogućnostima i u okviru islamom dozvoljenog.

Želim da moja i svaka majka muslimanka obrati pažnju na davanje određenog stepena slobode, kako bi se njena djeca učvrstila i osposobila da se izjašnjavaju o sebi i njihovim potrebama bez straha, stida i oklijevanja.

I na kraju želim od moje majke i svih majki muslimanki, nakon što uloži potpuni trud i šerijatom dozvoljena sredstva kako bi se opravdala kod Allaha, da neprestano, ponizno, ispruženih ruku, čini dovu Allahu, tražeći da popravi njenu djecu i podari im uspjeh na oba svijeta. Zaista je Allah jedini Taj Koji uspjeh daje i upućuje na pravi put.

Mu'minetu eš-Šelebi

(Islamski časopis El-Bejan, 37/76.)

 

11. Juli 2008 | 25

Komentari: Nema komentara

Komentirajte