informativniislamskičasopis
0

Žena koja je prva probušila uši i stavila menđuše

Od Abdullaha b. Amra b. El-Asa, radijallahu anhuma, prenosi se da je pripovijedao: „Vjerovjesnik Ibrahim, alejhis-selam, lijepo se ophodio prema Hadžeri što je teško padalo Sari. Zapitkivala bi ga: 'Zar da se tako ophodiš prema ovoj mojoj sluškinji?!' Zatim se zavjetovala da će Hadžer zarezati na tri mjesta na tijelu, pa se Ibrahim, alejhis-selam, pobojao da Sara ne naudi Hadžeri, pa joj je predložio kako da ispuni svoj zavjet. Rekao joj je da probode i probuši Hadžeri uši pa je tako Hadžera prva žena koja je probušila uši. Zatim je u uši stavila dvije naušnice za što je Sara rekla kada ju je vidjela u takvom stanju: 'Ovo joj je samo povećalo ljepotu!'“
14. Mart 2010 | 35

Komentari: Nema komentara

Komentirajte