informativniislamskičasopis
0

Hrana i piće muslimana

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.

Hrana i piće ne samo da utječu na tjelesno zdravlje čovjeka nego utječu i na njegovo duhovno stanje, moral i ponašanje. Halal, lijepa i čista hrana ostavit će lijep trag na tijelo i duh čovjeka, a haram i nevaljala hrana suprotno tome. Zbog toga je Svevišnji Allah naredio ljudima da se hrane lijepim jelima, a zabranio im nevaljala, rekavši: “O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno” (El-Bekara, 168). A opisujući Svog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “...koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti.” (El-A’raf, 157)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

31. Juli 2018 | dr. Hakija Kanurić | 85

Komentari: Nema komentara

Komentirajte