informativniislamskičasopis
0

Islamski koncept “dobro se vraća dobrim, a zlo zlim”

Mnogi ljudi danas, pa čak i oni koji negiraju vjerovanje u Allaha, duboko su uvjereni da će im se dobro koje uradi vratiti dobrim u životu, ali i da će im se zlo koje nekome nanesu isto tako vratiti. Nemuslimani koji vjeruju u ovo životno pravilo nazivaju ga “karmom”, na osnovu sličnog vjerskog ubjeđenja koje je sastavni dio budizma i hinduizma. Mnogi stanovnici Balkana, također, bez obzira na vjersko ubjeđenje, također vjeruju u ovo pravilo, a iz tog vjerovanja i potiču narodne izreke: Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada!, ili: Šta posiješ, to ćeš i požnjeti! Nema sumnje da životno iskustvo i mnogobrojne situacije u kojima se čovjek nađe dokazuju istinitost ovog pravila, zbog kojeg se čak i najveći nevjernici ponekad zaustave prije samog nanošenja zla drugome, iz straha da im se to kasnije ne vrati u životu.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

16. Novembar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 87

Komentari: Nema komentara

Komentirajte