informativniislamskičasopis
0

Izmišljeni i slabi hadisi o istihara-namazu

Istihara-namaz široko je prihvaćen među muslimanima, međutim, često se prakticira na pogrešne načine i u pogrešnom obliku, čemu doprinosi i razvoj komunikacijskih sredstava, prije svega interneta, na kojima se plasiraju pogrešne upute u pogledu obavljanja istihara-namaza. U hadisima koje bilježi Buhari precizno se, sveobuhvatno i jezgrovito govori o utemeljenosti istihara-namaza, pojašnjava se način obavljanja ovog ibadeta i navodi se dova koju klanjač treba proučiti tom prilikom. Naravno, postoje i drugi hadisi o istihari, međutim, oni se nalaze na stepenu slabih – daif hadisa, za koje ne možemo kazati da su preneseni od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U nekima od tih hadisa navodi se da se klanja namaz, ali se ne navodi istihara-dova, u drugima se navodi dova, ali je izostavljen namaz, a u nekima se ne navode ni dova ni namaz.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

19. Mart 2018 | Bilal Dervišić, prof. | 83

Komentari: Nema komentara

Komentirajte