informativniislamskičasopis
0

Kako je nastala prva fitna u ummetu?

Uzvišeni Allah kaže: “I čuvajte se iskušenja (smutnje) koja neće pogoditi samo one među vama koji su zulum činili.” (El-Enfal, 25)

Huzejfa b. Jeman, radijallahu anhu, kazuje: “Svijet je zapitkivao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o dobru, a ja sam, bojeći se da me ne zadesi, pitao o zlu, rekavši: ‘Allahov Poslaniče, mi smo bili u neznaboštvu i zlu, pa nas je Uzvišeni Allah počastio ovim dobrom. Hoće li poslije ovog dobra biti kakvog zla?’ ‘Hoće’, odgovorio je on. ‘A hoće li poslije tog zla biti kakvog dobra?’, upitao sam ponovo. ‘Hoće’, odgovorio je, dodavši: ‘Tada će biti dehan.’ ‘A dehan, šta je to?’, upitao sam. ‘To je skupina’, reče on, ‘koja upućuje ne obazirući se na moju uputu; neka će im djela biti dobra, a neka pokuđena.’  ‘A hoće li poslije tog dobra opet biti kakvog zla?’, upitao sam ponovo. ‘Hoće’, odgovorio je, ‘pozivači na vratima Džehennema. Ko im se bude odazvao, bacit će ga u njega.’ ‘Allahov Poslaniče’, rekoh, ‘opiši nam ih!’ ‘Oni su iz naše sredine i govore našim jezikom!’, odgovori on. ‘A šta mi naređuješ da činim ako me to zadesi?’, upitao sam ponovo. ‘Drži se zajednice muslimana i njihovog vođe (imama)!’, odgovori on. ‘A ako ne bude ni zajednice ni vođe?’, upitao sam. ‘Drži se daleko od svih tih skupina, pa makar zubima morao zagristi stablo, i tako sve dok te ne zadesi smrt!’, odgovori on.” (Buhari i Muslim)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

26. Novembar 2017 | Adnan Fetić, prof. | 81

Komentari: Nema komentara

Komentirajte