informativniislamskičasopis
0

Kažnjavana kao nekad muslimani Mekke

Tada sam imala dvanaest godina. Od Islama ništa nisam poznavala. Vježbala sam gimnastiku i ponekad učestvovala u gradskim takmičenjima. Sve sam imala i ništa mi nije nedostajalo. Međutim, i pored svega toga, osjećala sam nezadovoljstvo. Srce mi je bilo prazno. Jednog dana u putu me presrela pokrivena žena. U razgovoru sa mnom, saznavši za moje stanje upitala me: „Zbog čega ne obavljam namaz?" Začudila sam se: „Zar sam ja obavezna da klanjam?" Naš otac nas je podučavao da smo stvoreni od vode. Podučavao nas je da je ovaj svijet nastao iz ničega i da mi sa smrću završavamo svoj život. Ali, ja sam duboko osjećala da se iza ovih stvorenja stoji Stvoritelj, Allah, subhanehu ve te'ala. Uoči petka, odlučila sam da obznanim svoj islam. Ni zamisliti nisam mogla šta me čeka. Prvo čime sam bila kažnjena od strane svoje porodice jeste cijepanje Kur'ana pred mojim očima i njegovo bacanje u korpu za smeće. Ove riječi vam pišem šesnaest godina nakon ovog događaja. I sada, dok pišem, gledajući tu sliku ispred sebe,moje srce se kida. Nakon toga, majka je pristupila kažnjavanju moga tijela. Uže mi je prebacila preko vrata i toliko jako ga zategnula da mi je krv udarila na usta. Allah, subhanehu ve te'ala, mi je svjedok da ništa u ovome ne pretjerujem i ne uveličavam! Uskratila mi je hranu i piće i privezala u jedan ugao sobe. Niko od ukućana nije razgovarao sa mnom. Počela sam tihim šapatom da učim Kur'an. Nisam znala napamet mnogo od Kur'ana! Nisam znala ništa drugo do Ajetul-Kursi! Majka mi je prišla i tražila od mene Kur'an. Mislila je da ga krijem kod sebe. Udarala bi me kablom od struje. I to je tako potrajalo cijeli mjesec dana! Subhanallah!!! Što se moje kažnjavanje povećavalo to bi i moja vjera bivala jačom. Sve dok ... Sve dok se moja majka nije umorila od kažnjavanja! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, majka se umorila od kažnjavanja svoje kćerke, ni zbog čega drugog, osim zbog toga što je njena kćerka odlučila da živi čedno i čestito. Odlučila sam da pobjegnem od kuće. Međutim, sigurno mjesto, u potpunosti, nisam poznavala. Bila sam na ulici sve dok se mrak nije počeo spuštati. Podigla sam pogled prema nebesima. Prošaputala sam: „Gospodaru moj! Ja nisam izašla osim radi Tebe Uzvišenog! Nema utočišta osim kod Tebe! Na Tebe se oslanjam, pa mi podari ono čime si Ti zadovoljan!" Odlučila sam se vratiti kući. Svoju stvar sam prepustila Allahu Svevišnjem. U povratku do kuće, prošla sam pored kuće sestre koja me je prva pozvala u Islam. Bilo je kasno. Pokucala sam na vrata. Vrata su se otvorila i na njima sam ugledala sestru, osobu koja me je Allahovom dozvolom podučila pravom životu. Obavjestila sam je šta mi se desilo. Obavjestila sam je da sam pobjegla sa svojom vjerom. Njena majka unutar kuće počela se raspitivati ko je to na vratima u ovako kasnim satima. Kada je čula o čemu se radi upustila me je u kuću. Zagrlila me poput brižne majke. Nikada to neću zaboraviti. Donijela je odjeću svoje kćerke i odjenula me njome. Prvi put sam stala na namaz, potpuno slobodna, bez straha da mi neko neće otvoriti vrata i ugledati me. Po prvi put klanjala sam koliko sam htjela. U toj vjerničkoj kući ostala sam i da živim. Išla sam na predavanja, skupove. Učila sam Kur'an. Sestre moje! Zahvaljujte svome Gospodaru! Znajte da je mnogo onih kojima je danas pridržavanje za vjeru poput držanja žeravice na dlanu. Živjela sam u toj kući sve dok nije došlo vrijeme moje udaje, o kojoj ću vam, ako Allah da, pisati nekada kasnije. Sada, Allahu hvala, imam petero djece. Svi oni, osim male kćerkice od sedam mjeseci, pamte mnogo od Kur'ana. Druge dvije kćerkice, jedna od šest, a druga od sedam godina, pokrivene islamskim hidžabom. Tako mi Allaha, pored kojeg drugog boga nema, to one čine samovoljno. Ne rukuju se sa muškarcima i svoje poglede obaraju. Sestre moje! Allaha molim da vas učvrsti u vašoj vjeri i da radost vaših očiju učini namazom! Allahu neka je sva hvala! Nema snage niti moći osim sa Allahom!

Vaša sestra Ummu-Sara

 

3. Juni 2008 | 18

Komentari: Nema komentara

Komentirajte