informativniislamskičasopis
0

Komentar sure El-Kafirun

Reci: ‘O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome kome ja robujem, niti sam ja rob onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome kome ja robujem! Vama vaša vjera, a meni moja.”

Opće informacije o suri

Sura El-Kafirun je 109. kur’anska sura. Prije nje dolazi sura El-Kevser, a poslije sura En-Nasr. Sura El-Kafirun ima šest ajeta, dvadeset četiri riječi i devedeset četiri harfa. (Tefsirul-Hazin) Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju riječju kul – reci.

Imena sure

Zove se El-Kafirun, kako se najčešće spominje u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Također, za nju se koriste i sljedeća imena:

Sura Ihlasa jer poziva na iskreno obožavanje samo jedinog Allaha;

El-Munabeza jer naređuje odbacivanje svih božanstava, mimo Allaha;

El-Mukaškaša jer ukazuje na čistoću od mnogoboštva. (Zuhajli, Tefsirul-Munir).

Ibn Mesud, Hasan el-Basri, Ikrime i drugi smatraju da je ova sura mekanska, dok po jednom mišljenju Ibn Abbasa, kao i stavu Katade i Dahhaka, ova je sura medinska. Ispravnije mišljenje jest da je ova sura mekanska, čemu svjedoči i povod njene objave.

 

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

12. August 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 73

Komentari: Nema komentara

Komentirajte