informativniislamskičasopis
0

Koristi hadža

Svaki ibadet koji čovjek čini ispravno i iskreno u ime Uzvišenog Allaha donosi mu neprocjenjive koristi na ovom i na budućem svijetu. Što je ibadet veći i što je ugrađen u same temelje Islama, time su koristi od njega mnogobrojnije i veće. Tako je i sa hadžom koji je peti temelj Islama i koji u sebi objedinjava sve druge temeljne ibadete. Svjedočenje najveće istine – la ilahe illallah, prisutno je na svakom koraku, kako u riječima koje treba da odražavaju ono što je u srcu, tako i u djelima i pokornosti Uzvišenom Gospodaru i slijeđenju Njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Tavaf je vid namaza u kojem je odobreno progovoriti ono što je najnužnije. Trošak za put vid je materijalnog ibadeta. Trud koji se ulaže uz podnošenje napora i strpljivost obilno se nagrađuje. Ibadet u kojem nalazimo sve ovo spomenuto i mnogo drugog ima svoje mnogobrojne koristi i utjecaj na vjernika. Kaže Uzvišeni Allah: “…da bi prisustvovali onome od čega će koristi imati i da bi ime Allahovo spominjali u danima poznatim.” (El-Hadž, 27) 

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

22. Septembar 2017 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | Da'va | 80

Komentari: Nema komentara

Komentirajte