informativniislamskičasopis
0

Kur`anska mudžiza (nadnaravnost) je neiscrpna

Ova konstatacija dokazana je na mnogim primjerima i na razne načine, kroz naučnu natprirodnost koja se svakodnevno otkriva i preko koje mnogi primaju islam u skupinama, preko zakonodavne koja pokazuje da je šerijat, Allahov zakon, savršen i nezamjenjiv, te rješava najteža i najzamršenija pitanja i probleme do današnjeg dana, preko utjecaja na ljudske duše i njihov preobražaj u sasvim druge pozitivne ličnosti, preko stilistike koja je nedostižna, preko ostvarenja obećanja koja se ispunjavaju stotinama godina nakon objave, preko snage koju u sebi nosi i kojom se napajaju iz generacije u generaciju pripadnici ovog ummeta, preko iscjeljiteljske moći koju posjeduje ovaj živi Allahov Govor, preko nemogućnosti njegovog falsifikovanja i izmjene, preko upute kojom se vode upućeni, preko milozvučnog efekta sa kojim se ništa ne može porediti, preko uloge neiscrpnog vrela znanja i saznanja, preko kristalne jasnoće i krajnje preciznosti i savršene lahkoće kojom je za razumijevanje dostupan svakome, a za oponašanje nedostupan bilo kome. 

Još jedan poučan događaj, u nizu nadnaravnosti i čuda Kur`ana, koja nismo u stanju ni pobrojati, desio se prošlog ljeta. Zato pouku uzmite i govor svog Gospodara još više cijenite.
Dvije djevojčice iz naše zemlje položile su sa izuzetno visokim ocjenama hifz Kur`ana u Medini, gradu Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. To su Porča Aiša (9) i Zejneba (14). Mlađa je za tri dana proučila cijeli Kur`an napamet, sa ocjenom 99, a starija se priprema da dobije idžazetnamu, profesorsku titulu iz oblasti Kur`ana, kao što joj je mlađi brat Abdullah (13) prošle godine u tome uspio. To je Allahovo davanje i blagodat, nakon truda koji je uložen. Njihov muhaffiz, instruktor u hifzu, hafiz Fadil Porča, odlikovan je ove godine posebnim priznanjem i ordenom od strane Rabite učača Kur`ana, za napor i trud koji ulaže na polju hifza. Njihov otac hafiz mr. Muhammed Porča mnogo ulaže u njihovo obrazovanje, tako da, pored toga što govore arapskim jezikom kao i svojim bosanskim, aktivno uče razne islamske predmete, upravo na osnovama kur`anskih nauka.
To je podsticaj mnogima da ulože trud u ovu najbolju nauku, ali i pouka mnogima o vrijednostima ove časne Knjige i ponos cijelom našem ummetu.

Allahove blagodati i počasti su brojne i ne bismo ih nikad mogli pobrojati, a zaista je jedna od njih imati u svom narodu ovakve svijetle primjere, kojih haman i da nema više ili su bili vrlo rijetki u nekoliko zadnjih stoljeća ovog ummeta. Uzvišenog Allaha molimo da pomogne i obilato nagradi porodicu Porča za sav trud uložen u radu za islam i očuvanju njegovih izvornih vrijednosti, a posebno njihovog muhaffiza Fadila Porču i njegovog sina, hafiza i magistra, šejha Muhammeda Porču! Allah im svima podario zdravlje, dug život i lijepu završnicu! Amin!

9. Januar 2010 | 34

Komentari: Nema komentara

Komentirajte